Yksityisen lääkärikäynnin Kela- korvauksen leikkaus

Edellisen hallituskauden aikana sorvattu sote-uudistus kaatui siihen, että porvarihallitus halusi muutoksessa rakentaa sotepalvelut yksityisen palvelun varaan. Tämä ei perustuslaillisista syistä ollut mahdollista, onneksi. Toteutuneessa muutoksessa on palvelut rakennettu pääasiassa julkisen palvelun varaan, jota yksityisellä palvelulla täydennetään.  
Oppositiopuolueiden eduskuntavaaliehdokkaiden kärkkäät kommentit yksityisen lääkäripalvelujen Kela-korvauksen pienenemisestä antaa varsin yksioikoisen kuvan. Mielipiteissä on voimakkaasti nostettu esiin se, että pienituloiset eivät pääse enää hoitoon ja että julkisen terveydenhoidon jonot lisääntyvät.

Asiaan liittyvät huolet ja kommentit oppositiopuolueista joutuvat mielenkiintoiseen valoon, kun tiedetään se, että juuri Sipilän hallituksen aikana leikattiin erittäin voimakkaasti kaikista yksityisten lääkäripalveluiden Kela-korvauksista. Tänä vuonna toteutuneessa muutoksessa tuki ei pienentynyt lainkaan esimerkiksi hammashoidosta eikä mielenterveyspalveluista. Juuri hammashuollosta edellinen hallitus leikkasi peräti 70 % Kela-korvauksesta pois. Mielenkiinnolla odotan, onko leikkauskritiikki vaalien jälkeen esimerkiksi kokoomuksella vielä olemassa, koska nyt olemme kuulleet heiltä esimerkiksi työttömyyspäivärahojen leikkaushaluista tulevalla hallituskaudella.

Tukien leikkauksia ei tule tietenkään väheksyä, mutta tärkeintä on se, että hoitoa saadaan ensisijaisesti julkisella sektorilla ja tarvittaessa yksityisen toimijan kautta. Nyt esiin nostetut huolet siitä, että hoitoa ei saa nyt tapahtuneen tuen leikkauksen vuoksi, ovat Kelan tietojen mukaan aiheettomia. Kelasta saamien tietojen mukaan jo aiemmin toteutettu korvaustason leikkaus muutti yksityisen lääkärikäyntien määrän niin että kun 2015 sitä käytti 19,2 % väestöstä, niin korvaustason pienenemisen jälkeen yksityistä käytti 18,7 % väestöstä. Huomioitavaa siis on vielä se, että tuolloin korvaustasoa leikattiin sieltä hammashuollosta peräti 70 %.

Nyt toteutettu yksityisen Kela-korvauksen leikkaus perustui siihen, että Kela-korvauksiin kohdentuvat säästöt ovat osa vanhuspalvelulain mukaisen henkilöstömitoituksen rahoitusta. Osa Kela-korvauksiin käytetyistä varoista ohjataan hyvinvointialuille yleiskatteelliseen rahoitukseen vanhuspalvelulain mukaisen henkilöstömitoituksen toteuttamiseksi ja siihen valmistautumiseksi.    

Timo Suhonen (sd)
Varakansanedustaja
Eduskuntavaaliehdokas

JAA SIVU
Scroll to Top