Väylät kuntoon ja tekijöitä töihin

Savon Sanomat 21.3.2023

Itä-Suomen kehittyminen, elinkeinoelämän vahvistuminen, tulevien vuosien investoinnit sekä esimerkiksi teollisten työpaikkojen pysyvyys tulee osin ratkeamaan seuraavan hallituksen toimilla. On tärkeää saada alueellemme tulevassa hallitusohjelmassa määrärahoja mm. perusväylänpitoon sekä väyläverkon kehittämishankkeisiin. Pohjois-Savon keskeisimmät yritykset ovat arvioineet lähivuosien investointitarpeiksi jopa yli 800 miljoonaa euroa. 

Elinkeinoelämälle, alueen vetovoimalle, koulutukselle, palveluille ja toimivalle terveydenhuollolle sekä pelastustoimelle on tärkeää liikenteellinen saavutettavuus sekä liikenneyhteyksien jatkuva kehittäminen tarpeiden muuttuessa.

Keskeisimpiä maakuntamme investointikohteita tieverkossa ovat Leppävirta – Kuopio sekä Siilinjärvi – Iisalmi välit. Matka-aikojen lyhenemisellä ja tiestön kunnon paranemisella olisi suoria positiivisia vaikutuksia paitsi alueen asukkaiden arkeen niin myös elinkeinoelämälle mm. kustannusten pienenemisenä, kuljetusten tehostumisena sekä ekologisuuden lisääntymisenä.

Alueemme sisäinen julkinen liikenne tarvitsee ehdottomasti vahvistamista ja rehellistä tarkastelua. Ilman omaa autoa alueellamme on monin paikoin hankalaa päästä töihin, opiskelupaikkaan tai esimerkiksi harrastuksiin. Erityisesti tämä asia koskee nuoria ja he ovatkin tuoneet esiin tarpeen linja-autoreittien parantamisesta.  

On otettava esille myös työvoiman saatavuuden parantaminen. Sosiaali- ja terveyspalveluiden, palvelualojen sekä teollisuuden työvoiman tarve on todellista ja haittaa jopa monin paikoin toimintaa sekä uhkaa työntekijöiden työhyvinvointia.
Toisen asteen koulutuksen vahvistaminen on tässä yksi tärkeä toimenpide, jonka lisäksi tulee panostaa myös oppisopimuskoulutukseen ja rekrykoulutukseen. Vastuu työvoiman houkuttelevuudesta aloille on myös työnantajilla. Työolot ja palkkaus kuntoon. Palkan on oltava sellainen, että sillä tulee toimeen.

Timo Suhonen (sd)
Eduskuntavaaliehdokas
Varakansanedustaja

JAA SIVU
Scroll to Top