Varkaus, lapsiystävällinen kaupunki?

Mielipidekirjoitukseni Warkauden lehdessä 21.6.2022

Varkaudessa on toteutettu lapsiperheiden iloksi Vekara-Varkaus festivaalia jo vuodesta 1995.
Nyt Vekara-Varkaus viikolla toteutettu Kesäkatu-tapahtuma toi paikalla olleiden Sd päättäjien juttusille sateista huolimatta hyvin kansalaisia.
Unicef Varkaus vapaaehtoisten ryhmästä saatiin esimerkiksi palautetta siitä, miksi Varkaus ei ole vielä niiden reilun 40:n kunnan joukossa, jotka ovat ottaneet käyttöön ”lapsiystävällinen kunta” – mallin.
Kysymys oli aiheellinen.

Valtuutettu Paula Pulliainen ja Sd valtuustoryhmä teki aloitteen elokuussa 2020 jossa edellytettiin kaupunkia ottamaan käyttöön lapsivaikutusten arviointi päätöksenteossa kaikilla sektoreilla.
Aloite sai kaupungin johtoryhmässä positiivisen vastaanoton ja Pulliaisen tekemään aloitteeseen perusturvalautakunta antoi seuraavan vastauksen reilu vuosi sitten, maaliskuussa 2021 :

”Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle/kaupunginvaltuustolle, että Varkauden kaupunki ottaa aloitteen mukaisesti kunnan kaikilla sektoreilla lapsivaikutusten arvioinnin osaksi kaupungin päätöksentekoa ja että Varkaus hakee Unicefin ”Lapsiystävällinen kunta” –statusta huhtikuussa avautuvassa haussa.”
Samoin Varkauden lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa vuosille 2020–2023 todetaan seuraavaa:

”Tavoitteenamme on Unicefin Lapsiystävällisen kunnan statuksen hakeminen. Varkauden kaupunki on sitoutunut pitkäjänteiseen kehittämistyöhön lasten ja lapsiperheiden parhaaksi. Haluamme jatkaa kehittämistyötä ja olemme päättäneet hakea UNICEFin lapsiystävällisen kunnan statusta. Prosessissa hyödynnetään olemassa olevaa palveluiden kehittämisestä vastaavaa ohjausryhmää ja tehtyä kunnan nykytilan kartoitusta. Arvioimme, miten lapsiystävällisyys tällä hetkellä kunnassa toteutuu. Tämän jälkeen katsotaan, mitä osa-aluetta kehitetään ja miten. UNICEF arvioi kehittämisprosessia ja saavutettuja tuloksia. Lapsiystävällisen kunnan status on voimassa aina kaksi vuotta kerrallaan. Tavoitteena on hakeutua kehittämistyöhön mukaan viimeistään vuonna 2021.”

Vastaus aloitteeseen ja hyvinvointisuunnitelma lasten ja nuorten osalta ovat siis reilun vuoden takaisia, mutta asia ei ole edennyt päätöksen mukaisesti?
Lapsiperheystävällinen kunta – statuksen hakeminen ja varsinkin saaminen edellyttää toimenpiteitä eri toimialoilla. Asia on kuitenkin edelleen ajankohtainen ja nyt koronan lasten ja nuorten elämään aiheuttamien lisähaasteiden voittamiseksi tarvitaan tahtotilaa ja erilaisia lisäkeinoja.
Varkauden tulee siis toteuttaa aiemmin tehtyjä päätöksiä. Päätösten vaikutuksia lapsiin, nuoriin ja perheisiin on arvioitava ennalta. Varkauden tulee olla mukana edistämässä erityisesti heikommassa asemassa olevien lasten ja nuorten sekä perheiden oikeuksien toteutumista.

Timo Suhonen
Varakansanedustaja
Varkaus

JAA SIVU
Scroll to Top