Varkauden kaupunki ja vuokrataloyhtiö Wartalo ovat parhaillaan kartoittamassa halukkuutta yhteisölliseen asumismuotoon. Asiakaskartoituskysely on kohdennettu kotihoidon asiakkaille sekä 55 vuotta täyttäneille Varkautelaisille.

Asiakaskartoituskyselyssä on jo kohdekin valmiina, mihin mahdollinen yhteisöllinen asumismuoto voisi tulevaisuudessa valmistua. Vanha tehtaan sairaala, joka jäi vanhan sairaalan osalta käyttöön mm. suojeluperusteitten takia.

Varkaudessa on tilausta ja tarvetta monimuotoisille asumismahdollisuuksille. Aiemmin valmistunut ns. senioritalo on täynnä asukkaita ja siihen on jopa 15 asukkaan jono tällä hetkellä.

Yhteisöllinen asuminen tukee ja vahvistaa sosiaalista kanssakäymistä ja täten vähentää yksinäisyyttä. Varkaus joka ikämittareillakin tarkasteltuna näyttää vääjäämättä olevan tulevaisuudessakin kaupunki, jossa seniorikansalaisten huomioiminen on todella realiteetti niin sosiaali- ja terveyspalveluiden kuin asumismuotojenkin osalta.

Kotona asumisen mahdollisuuksien vahvistaminen välimuotoasumisen kautta on tulevaisuutta. Tällä on varmasti suuret vaikutukset ennen kaikkea vanhemman väestön hyvinvoinnin paranemiseen ja toisaalta esimerkiksi kotihoidon määrän ja kustannusten alenemiseen.

Vanha tehtaan sairaala olisi siis ensimmäisenä valmiina odottamassa hankesuunnittelun käynnistymistä. Sairaalan läheisyys ja sijainti keskeisellä paikalla on ihanteellinen. Toivon että kyseinen hanke saadaan käyntiin osaltaan jo tämän vuoden aikana.

Tulevaisuudessakin meillä on Varkaudessa potentiaalisia kohteita, joihin ainakin osaan niistä, mielestäni voisi ajatella eritasoisten välimuotoasumisen mahdollisuuksia, pidemmällä investointisuunnitelmalla.

Käpykankaalla entisen päiväkodin tontti on edelleen tyhjänä, samoin Päiviönsaaressa entinen koulun tontti, ja Joutenlahdessa myös entisen päiväkodin tontti.

Tonttipaikkoja on siis olemassa hyvin ja ei voi sivuuttaa sitä, että mahdollisuuksia voisi olla Wartalon kohteilla, joissa on vielä vuokra-asumista ja joissa tulevaisuudessa on tarve mittaville investoinneille, tällaisia kohteita löytyy ihan ydinkeskustasta, Taulumäeltäkin.

Suhtaudun siis yhteisöllisen asumisen toteutumiseen erittäin myönteisesti ja toivon että nämä mahdollisuudet ovat mukana, kun eri investointikohteita määritellään pitemmällä aikavälillä. Tämä on ikääntyvän väestön kannalta todella myönteinen asia.

JAA SIVU