Timon tukiryhmään voit liittyä täältä :
Suhonen2023

Mari Huohvanainen. Kuopio
Hannu Tsupari. Varkaus
Aarne Mustonen. Varkaus
Sanna Järvinen. Siilinjärvi
Antti Smura. Nurmes
Helka Tukiainen. Joensuu
Marja Kinnunen. Leppävirta
Jukka Voutilainen. Varkaus
Juha Leskinen. Varkaus
Kaisa Niskanen. Kerava
Nadja Juuti. Kuhmo
Pasi Kinnunen. Leppävirta
Matti Karppinen. Lapinlahti
Matti Väisänen. Turku
Marjo Hiltunen. Iisalmi
Kirsi Åhman. Varkaus
Tommi Ursin. Lohja
Isto Markkanen. Varkaus
Miia Kinnunen. Varkaus
Teemu Hirvonen. Helsinki
Juha Pakarinen. Kontiolahti
Jyrki Ikonen. Joensuu
Kimmo Suhonen. Varkaus
Ari Ahokas. Varkaus
Jussi Rantanen. Varkaus
Heli Rantanen. Varkaus
Tiia Lintunen. Varkaus
Mika Åkerlund. Varkaus
Petri Pietarinen. Varkaus
Teija Kosunen. Leppävirta
Kimmo Korhonen. Pieksämäki
Seila Piironen. Pieksämäki
Ahti Kutvonen. Joroinen
Sami Immonen. Juva
Kristine Hiltunen. Varkaus
Mira Hahtala. Varkaus
Mika Häkkinen. Helsinki
Kristiina Vihervuori. Varkaus
Jaana Pitkänen. Varkaus
Susanna Laukkanen. Varkaus
Jarmo Tuomainen. Helsinki
Antti Häyrinen. Varkaus
Ari Kankkunen. Varkaus
Juha Häkkinen. Vantaa
Jutta Vihonen. Tampere
Jaakko Miettinen. Tuusniemi
Jaakko Putkonen. Varkaus
Ismo Suhonen. Varkaus
Nina Wessberg. Raasepori
Santtu Turtiainen. Joensuu
Antti Kosunen. Varkaus
Marita Vihervuori. Varkaus
Esa Koljonen. Varkaus
Pekka Juusola. Helsinki
Antti Suhonen. Varkaus
Leena Tikkanen. Lapinlahti
Kari Kekäläinen. Varkaus
Maarika Salstela. Heinävesi
Raimo Koikkalainen. Varkaus
Pia Hedman. Varkaus
Henri Suhonen. Varkaus
Eini Suhonen. Varkaus
Pekka Kokkonen. Iisalmi
Paula Pulliainen. Varkaus
Miia Auvinen. Varkaus
Teija Heiskanen. Varkaus
Ari Heiskanen. Varkaus
Ahti Ruoppila. Jyväskylä
Jussi-Pekka Ahonen. Ylöjärvi
Pia Siren. Varkaus
Antti Koskela. Helsinki
Katja Saraketo. Pori
Soili Tonteri. Varkaus
Timo Lahtinen. Suonenjoki
Satu Honkanen. Leppävirta
Juha Pienmunne. Mikkeli
Jarmo Mäkinen. Järvenpää
Jussi Kukkola. Järvenpää
Ari Wigelius. Tampere
Jorma Saastamoinen. Varkaus
Mika Tyrväinen. Kuopio
Jari Kelander. Varkaus
Vesa Autio. Kauhava
Isto Yrjönen. Kuopio
Timo Viinikainen. Varkaus
Juha Jaatinen. Pohjois-Haaga
Pekka Leppänen. Hollola
Hannu Savolainen. Joroinen
Mika Kolehmainen. Kuopio
Johanna Suhonen. Varkaus
Erkki Hynninen. Leppävirta
Mika Kautto. Varkaus
Jani ”Hampaaton läski” Vähäkainu. Varkaus
Seppo Hynninen. Varkaus
Jukka Koponen. Heinävesi
Jyri Puustinen. Varkaus
Jarmo Vokkolainen. Hämeenlinna
Jani Hyytiäinen. Outokumpu
Veikko Kosunen. Heinävesi
Voitto Mansikkamäki. Outokumpu
Romet Kesa. Iisalmi
Juho Hyytiäinen. Outokumpu
Heikki Savolainen. Outokumpu
Joel Hyytiäinen. Ylämylly
Mika Kettunen. Iisalmi
Risto Petäjä. Varkaus
Ensio Turpeinen. Keitele
Marko Piirainen. Porvoo
Satu Hynninen. Varkaus
Teemu Suhonen. Varkaus
Tuomas Kinnunen. Joensuu
Marko Lukkarinen. Nilsiä
Jari Pekkarinen. Valkeakoski
Jukka Hämäläinen. Jyväskylä
Asta Kääriäinen. Helsinki
Juhani Salmela. Oulu
Mona Miettinen. Varkaus
Jari Voutilainen. Varkaus
Risto Nyyssönen. Varkaus
Anne-Mari Matilainen. Varkaus
Juha Matilainen. Varkaus
Kimmo Hämäläinen. Varkaus
Eeva Kokko. Heinävesi.
Pauli Jumppainen. Varkaus
Anssi Räsänen. Kuopio
Jarno Kemiläinen. Jyväskylä
Terhi Konttinen. Kuopio
Petri Torvinen. Leppävirta
Raimo Pakarinen. Varkaus
Anne Pakarinen. Varkaus
Sami Korkiakoski. Lahti
Henri Gustafsson. Varkaus
Jari Suihkonen. Varkaus
Ville Rantala. Oulu
Satu Puustinen. Varkaus
Ares Kesijärvi. Rantasalmi
Teemu Rantonen. Kontiolahti
Tiina Ikonen. Leppävirta
Kalle Peräkylä. Varkaus
Pasi Ahtiainen. Kangasala
Satu Immonen. Varkaus
Jani Salstela. Heinävesi
Tapio Maksimainen. Ilomantsi
Timo Saviranta. Nilsiä
Jukka Kärnä. Imatra
Joni Utriainen. Keitele
Kari Kiiskinen. Kuopio
Ahti Immonen. Varkaus
Leena Immonen. Varkaus
Laura Tiihonen. Pielavesi
Rauno Pykäläinen. Lapinlahti
Pirkko Pöllänen. Varkaus
Nea Aziz. Savonlinna
Riikka Maijanen. Varkaus
Pekka Valkonen. Varkaus
Aas Kaido. Vieremä
Eero Kinnunen. Outokumpu
Risto Petäjä. Varkaus
Tuija Kinnunen. Varkaus
Kirsi Ruotsalainen. Iisalmi
Harri Kumpulainen. Iisalmi
Reijo Kumpulehto. Iisalmi
Rauno Asikainen. Pieksämäki
Peter Dorotka. Outokumpu
Anne Tyrväinen. Varkaus
Vesa Koponen. Kuopio
Juha Soininen. Varkaus
Ergun Tanatar. Varkaus
Jouni Poikonen. Iisalmi
Kevin Lellep. Iisalmi
Janne Hyytiäinen. Outokumpu
Auli Pirskanen. Kuopio
Juha Juutinen. Kuopio
Ulla Vihervuori. Varkaus
Veijo Vornanen. Varkaus
Matti Moisanen. Iisalmi
Jutta Hyytiäinen. Outokumpu
Anni Räsänen. Tuusniemi
Toini Immonen. Varkaus
Marja Kiviniemi. Varkaus
Pirjo Hukkanen. Varkaus
Kaisa Junkkarinen-Kosonen. Varkaus
Tuula Soininen. Leppävirta
Reija Hirvonen. Kontiolahti
Erkki (Eki) Korhonen. Varkaus
Jaana Elmgren-Salmi. Varkaus
Jarmo (Japo) Korhonen. Varkaus
Kirsi Marin. Varkaus
Jouko Ahonen. Jyväskylä
Mika Luotinen. Varkaus
Aila Konttinen. Varkaus
Ari Näätsaari. Espoo
Sirpa Raussi. Varkaus
Jukka Kostiainen. Lahti
Kimmo Korhonen. Pieksämäki
Heidi Martikainen. Kuopio
Seija Immonen. Rauma
Katja Piiroinen. Varkaus
Seppo Heinonen. Leppävirta
Virve Puustinen. Iisalmi
Pertti Hyvärinen. Leppävirta
Petteri Matteinen. Espoo
Osmo Rantanen. Turku
Juha Leskinen. Siilinjärvi
Merja Vornanen. Joroinen
Pasi Leinamo. Varkaus
Sami Ryynänen. Porvoo
Janne Vainio. Raisio
Minna Kontio. Varkaus
Riitta Hiironen. Rautalampi
Sami Mynttinen. Varkaus
Nina Heikkilä. Nokia
Anu Hall. Vantaa
Sanna Piitulainen. Joensuu
Miika Turunen. Varkaus
Samuli Puustinen. Iisalmi
Lari Vartiainen. Varkaus
Miia Soininen. Sorsakoski
Jussi Pöllänen. Varkaus
Kari Koponen. Varkaus
Noora Laitinen. Varkaus
Nemo Kauhanen. Varkaus
Veikko Pitkänen. Leppävirta
Jenni Matikainen. Lappeenranta
Teollisuusliiton Varkauden ammattiosasto ry – hallitus
Jukka Seppälä. Laukaa
Veli Suutari. Varkaus
Reijo Kumpulehto. Kiuruvesi
Aila-Irmeli Konttinen. Varkaus
Urho Nuutinen. Varkaus
Tomi Kovanen. Imatra
Osmo Jokela. Kiihtelysvaara
Mari Nykänen. Pieksämäki
Hannu Turunen. Kuopio
Tiia Suikkanen. Lappeenranta
Petri Lillqvist. Helsinki
Mikko Hakkarainen. Helsinki
Laura Utriainen. Iisalmi
Kaarlo Kärki. Eno
Hanna Laine. Kangasala
Juha Tirkkonen. Siilinjärvi
Matti Miettinen. Kaavi
Marko Pekkarinen. Varkaus
Tytti Pernu. Tornio
Auli Nyyssönen. Leppävirta
Seija Rautiainen. Varkaus
Päivi Impivaara. Varkaus
Jarmo Impivaara. Varkaus
Anne Tenhunen. Varkaus
Tapio Leskinen. Varkaus
Maija-Liisa Leskinen. Varkaus
Harri Asikainen. Varkaus
Merja Vornanen. Joroinen
Hannu Markkanen. Varkaus
Pirjo Kaperi. Helsinki
Ritva Piiroinen. Varkaus
Leena Alanen. Varkaus
Kaija Toivonen. Varkaus
Paula Voutilainen. Varkaus
Heikki Alanen. Varkaus
Timo Pulkkinen. Varkaus
Heimo Tyrväinen. Varkaus
Irja Tyrväinen. Varkaus
Heidi Halonen. Varkaus
Veijo Glumerus. Varkaus
Irma Kolehmainen. Varkaus
Virpi Itkonen. Varkaus
Anja Viiliäinen. Varkaus
Laura Könönen. Varkaus
Timo Pulkkinen. Varkaus
Jyrki Rossi. Varkaus
Sirkka Alanen. Varkaus
Susanna Laukkanen. Varkaus
Hannu Ulenius. Helsinki
Jukka Rissanen. Varkaus
Tatu Tuomela. Kerava
Esa Kokki. Kuopio
Timo Hänninen. Pieksämäki
Kaarina Tyrväinen. Joroinen
Oksman Virve. Varkaus
Huuhka Arja. Varkaus
Kinnunen Aulis. Varkaus
Kinnunen Arja. Varkaus
Kröger Jasmine. Joroinen
Laakoli Pekka. Varkaus
Juutilainen Seppo. Joroinen
Juutilainen Ulla. Joroinen
Kettunen Eija. Joroinen
Sutinen Heikki. Joroinen
Kettunen Kari. Joroinen
Jaakonsaari Sirkka-Liisa. Joroinen
Leväinen Eero. Joroinen
Kinnunen Sofia. Varkaus
Liimatainen Inkeri. Joroinen
Jaakonsaari Jouko. Joroinen
Pulkkinen Jari. Joroinen
Hynninen Seppo. Varkaus
Hynninen Pirjo. Varkaus
Kumpulainen Tiina. Kaavi
Niskanen Paavo. Kerava
Koivisto-Haataja Heidi. Ylöjärvi
Virinsalo Kari. Lappeenranta
Knuuti Henna. Tornio
Kumlander Joni. Valkeakoski
Leväinen Marketta. Varkaus
Määttänen Laura. Varkaus
Rissanen Juha. Varkaus
Asikainen Heimo. Heinävesi
Tikkanen Maila. Heinävesi
Eronen Terttu. Heinävesi
Räisänen Irma. Heinävesi
Mikkonen Seija. Heinävesi
Eija K. Kettunen. Heinävesi
Lyytikäinen Eila. Heinävesi

JAA SIVU