Tärkeintä on hyvä ja turvallinen elämä

Kirjoitukseni Warkauden lehdessä 3.11.2022

Venäjän käsittämätön julma hyökkäys Ukrainan siviilejä kohtaan on vakava ihmisoikeusrikos, jolla tulee olemaan pitkäaikaiset seuraukset ei vaan Venäjälle ja Ukrainalle, vaan myös Suomelle.

Venäjän hyökkäyksen jälkeen on Ukrainasta paennut Suomeen kymmeniä tuhansia ihmisiä, pääasiassa naisia ja lapsia. Maassamme pystytään tarjoamaan väliaikaista turvaa sitä hakeville ja sotaa pakeneville ihmisille.  Uutisista olemme saaneet lukea ukrainalaisten suhteellisen nopeasta integroitumisesta yhteiskuntaamme. Lapset ja nuoret ovat sopeutumassa päiväkoti- ja koulumaailmaan ilmeisen hyvin. Lapsiperheissä osa aikuisista on kotona lasten kanssa ja osa on päässyt työelämään kiinni.

Apua hakevat saavat pääsääntöisesti tukea, apua ja turvaa maassamme. Valitettavasti joukossa on myös heitä, jotka ovat valmiita hyötymään avunhakijoista jopa siinä määrin, että rikosnimikkeet työperäinen hyväksikäyttö ja ihmiskauppa toteutuvat. Elokuussa keskusrikospoliisin tehostetussa valvontaiskussa maatalousaloille tuli ilmi kymmeniä rikkeitä tai rikokseen viittaavia havaintoja. Ukrainasta tulleiden työntekijöiden kohdalla poliisin, aluehallintoviraston ja rajavartiolaitoksen suorittamissa tarkastuksissa löydettiin vakavia rikkeitä esimerkiksi palkanmaksun ja työaikakirjanpidon ja vähimmäispalkkojen osalta. Joissakin tapauksissa työntekijöiltä oli jopa peritty maksu, jotta he pääsivät töihin. Näissä tapauksissa epäillään työnvälityksen maksukiellon rikkomista. Lisäksi esille tuli useita tapauksia, joissa työntekijät olivat työskennelleet ilman työlupaa sekä tapauksia, joissa epäillään luvattoman ulkomaisen työvoiman käyttöä.

On ehdottoman tärkeää, että maastaan sotaa pakenevat pääasiassa lapsiperheet saavat oikea-aikaista apua, ilman että he altistuvat minkäänlaiselle hyväksikäytölle. Meidän on varmistettava, että maassamme on toimiva viranomaisvalvonta, poliisi sekä rajavartiolaitos ja heillä riittävät resurssit käytössä. Näin saadaan esimerkiksi työhön liittyviä rikoksia kitkettyä pois. Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelma, jossa on sekä rakenteellista työttömyyttä että samanaikaisesti työvoiman tarvetta on ratkaistava aivan muulla tavalla kuin ulkomaista työvoimaa väärin käyttämällä. Työhön kykeneville on tarjottava mahdollisuus työntekoon lain ja työehtojen mukaisesti sekä palkkaan, jolla tulee toimeen.

Tärkeintä on hyvä ja turvallinen elämä, kansalaisuudesta riippumatta.

Timo Suhonen (sd)
Varakansanedustaja
Eduskuntavaaliehdokas

JAA SIVU
Scroll to Top