Arvoisa piirikokousväki.

Kiitän kansanedustajiamme Eskelistä ja Väätäistä, olette tehneet hyvää työtä, ja aina on kiitettävä, kun on aihetta kiittää.

Kansanedustaja Eskelinen toi esiin tärkeän asian, eli työllisyyden paranemisen. Tämä on siinä isossa kuvassa tärkeä asia, mutta haluan tuoda teille tietoon asian, mikä taustalla piilee.
Työmarkkinakentällä on menossa valtava murros, jota ei kaikki vielä välttämättä edes ymmärrä.
Työehtosopimusten yleissitovuus on osaltaan poistunut, tämä on tapahtunut mekaanisen metsän työpaikoilla.

Kun yleissitova työehtosopimus häviää, tarkoittaa tämä sitä, että työntekijöiden edustajien, eli liiton on neuvoteltava työehtosopimus jokaiseen työpaikkaan. Ne työpaikat jonne sopimusta ei työnantaja halua neuvotella, joutuu työntekijät pahimmillaan palkkojen ja työehtojen osalta vaikeaan tilanteeseen.
Palkat sekä työolot voivat heiketä merkittävästi. Mikäli tämä yleissitovuuden menettäminen leviää muille aloille, silloin kyseessä on valtava mullistus, joka vie palkansaajia vaikeaan asemaan.
Meillä on jo tiedossa aiheelliset palkkavaatimukset esimerkiksi Superin ja Tehyn osalta hoitoalalle. Tähänkin asiaan on tultava, jos se tilanne sen vaatii, valtiolta vastaantuloa. Aina sanotaan, ettei valtio voi sekaantua työmarkkina-asioihin, mutta tällaisessa tilanteessa on pystyttävä tulemaan väliin ja auttamaan palkansaajia kriittisellä hetkellä.

Suomessa on jo nyt tilanne se, että osa työssäkäyvistä on köyhyysrajalla. Tällä hetkellä jo, meillä on 200 000 köyhyysrajalla olevaa työssä kävijää, siis 200 000! Prekarisaatio eli työelämän epävarmuus, silpputyö ja nollasopimukset ovat valitettavan yleisiä. Tähän asiaan on oikeasti saatava muutos! Palkalla on saatava tulla toimeen! Kiitos!

JAA SIVU