Pimeä ulkomainen työvoima on torjuttava päättäväisesti

SS/Lukijan Sanomat 10.3.2019 

Harmaan talouden ja pimeän työvoiman torjumiseksi on laadittava kunnianhimoinen ja kattava toimenpideohjelma sekä varattava tämän ohjelman toteuttamiseen riittävät määrärahat.

Veronumerokäytäntö on otettava pikaisesti käyttöön rakennusalan lisäksi maa- ja metsätalousaloilla, palvelualoilla kuten ravintoloissa ja siivousalalla sekä teollisuustoimialoilla.

Tilaajavastuulain perusteella sovellettavat sanktiot on mahdollistettava myös työsuojelurikkomuksissa. Komennusmiehiä sekä vuokratyöntekijöitä koskevat veromenettelyt on yhtenäistettävä viipymättä verohallinnon toimesta.

Kovien markkinavoimien paine halpatyömarkkinoiden mahdollistamiseksi on nykyisen hallituksen myötävaikutuksen vuoksi todellinen uhka. On toimittava määrätietoisesti ja otettava esimerkkiä vuonna 2003 tupo-ratkaisusta, jossa muun muassa Lauri Ihalainen (sd.) ja Eero Heinäluoma (sd.) olivat tukemassa pimeän ulkomaisen työvoiman valvonnan edellytyksiä.

Toimiessaan sisäministerinä Kari Rajamäki (sd.) oli vuonna 2007 vahvasti mukana perustamassa pimeän ulkomaisen työvoiman torjunnan yksikköä, jossa käytettävät resurssit olivat 35 henkilön suuruiset. Vuodesta 2008 lähtien kokoomusministeri kuitenkin käytännössä lakkautti työryhmän toiminnan.

Ulkomaisen työvoiman hallittavuus tulee olla omissa käsissä. Työvoiman saatavuusharkinta tulee myös ehdottomasti säilyttää. Tämä turvaa osaltaan sen, ettei maahamme muodostu halpatyömarkkinoiden pelikenttää.

Työehtosopimusten, työlakien sekä työsuojelutoimien valvonnan on myös toimittava nykyistä paremmin. Tälläkin hetkellä esimerkiksi työsuojeluviranomaiset tekevät vuosittain jopa toista tuhatta ulkomaalaisvalvontatarkastusta. Viranomaisten toimivaltaa ja mahdollisuutta toimenpiteisiin tulee lisätä nykykäytännön ohjeistusten ja neuvonnan tarjoamisen lisäksi.

Tulevalla hallituksella tulee olla aito halu tehdä toimenpiteitä turvalliseen lakien ja asetusten sekä työehtosopimusten mukaiseen työskentelyyn Suomessa.

On ehdottoman tärkeää, että pimeän ulkomaisen työvoiman torjumiseksi varataan riittävät resurssit ja varat sekä perustetaan yksikkö, joka pureutuu täysipainoisesti tähän vakavaan yhteiskunnalliseen ongelmaan.

Timo Suhonen

Kommentoi ensimmäisenä

Please check your e-mail for a link to activate your account.