Nuorten työllistämistä parannetaan heikentämällä työsuhdeturvaa?

SS (SavoBlogit) 29.4.2018/Timo Suhonen

Hallituksen kehysriihi oli työllisyyden- ja työelämän peruspilareiden osalta karua luettavaa ja kuultavaa.
Päätöksissä jo ennestään esimerkiksi pätkä- ja nollasopimuksilla työskentelevien työsuhdeturvaa ja tulevaisuuden uskoa murrettiin kovin ottein.

Hallitus päätti esittää että jatkossa alle 20 työntekijän yrityksissä irtisanominen helpottuu ja alle 30 vuotiaiden työsopimuksen voi tehdä määräaikaisena, perusteetta. Hallitus perustelee kovia, työsuhdeturvaa heikentäviä ja työelämän epävarmuutta kasvattavia toimia sillä että muutoksen tavoitteena on alentaa työllistämisen kynnystä.

SAK ottaa asiaan kantaa ja ihmettelee kehysriihen päätöksiä, ”koska palkansaajat ovat ottaneet osaa talouden kääntämisessä kasvuun hyväksymällä raskaan kilpailukykysopimuksen, on kohtuutonta sen jälkeen vielä lisätä työntekijöiden epävarmuutta heikentämällä työsuhdeturvaa”

Hallituksen päätökset ovat käsittämättömiä tilanteessa jossa markkinatalous- sekä elinvoima ja työllisyys ovat lähteneet kasvuun. Sen sijaan että hallitus olisi voimakkaasti panostanut kohtaanto-ongelmaan ja jopa suoranaiseen työvoimapulaan osaamisen kehittämisellä ja työllisyyttä edistävällä veropolitiikalla se päättääkin heikentää tulevaisuuden tekijöiden turvaa.

Työntekijöiden iän ja yritysten koon mukainen työsuhdeturvan ja työsopimuslain poikkeavuus on oikeuskäytännöllisesti ja jopa lainsäädännöllisesti erittäin kummallista. Tässä hyvinvointivaltio nimeltään Suomi liikkuu todella harmaalla alueella. Eikö oikeustaju jo edellytä, että kaikille kuuluu sama turva työmarkkinoilla, iästä ja työpaikan koosta huolimatta?

Työllistämisen kynnystä alennetaan siis heikentämällä työsuhdeturvaa. Käytännössähän tämä tulee tarkoittamaan sitä, että työntekijä voidaan potkia pihalle pärstäkertoimen perusteella ja uusi voidaan ottaa tilalle. Mielestäni tämä ei määrällisesti tule kasvattamaan työllisyyttä. Tämä tosiasiallisesti tulee vain entisestään heikentämään työntekijöiden luottamusta työnantajaa kohtaan.

Nyky-yhteiskunnassa juuri luottamuksen tulisi olla se keskeisin tekijä joka luo tulevaisuuden ammattiosaajia tarvittaville työmarkkinoille. Ei heiluriovet, jossa työntekijää tulee ja menee, sattumanvaraisin perustein.

Kommentoi ensimmäisenä

Please check your e-mail for a link to activate your account.