KIRJALLINEN KYSYMYS STORA ENSON AIKEESTA MYYDÄ SUNILAN TEHDAS

Asiasta on tiedote, jonka löydät täältä

Eduskunnan puhemiehelle

Stora Enso ilmoitti kesäkuun puolivälissä Sunilan sellutehtaan toiminnan lopettamisesta, koska sen toiminta ei ole muuttuneen puuraaka-aineen markkinatilanteen takia kannattavaa. Viime viikolla työministeri Satosen vierailun yhteydessä oli Stora Enson maajohtaja Seppo Parvi kertonut, että tehdas on myytävänä, jos siitä saadaan asiallinen hinta.

Väistämättä muistuu mieleen saman yhtiön ilmoitus syksyllä 2022 myydä Anjalankosken paperitehdas. Lopulta myynnin sijaan, tammikuussa 2023 ilmoitettiin, ettei tehdasta myydäkään.

Suomen valtio on Stora Enson omistaja, eikä pörssiyhtiön asioihin ole valtiolla valtaa. On kuitenkin valtion ja istuvan hallituksen tehtävä pitää Suomi sen kaikkine alueineen elinvoimaisena ja edistää kansalaisten työllisyyttä.

Koska tiedetään olevan kiinnostuneita tahoja ostamaan Sunilan tehdas ja karvaista kokemuksista Anjalankosken myyntilupausten suhteen, on tärkeää, että pörssiyhtiökin toimii eettisesti ja moraalisesti oikein kertoessaan mahdollisista myyntiaikeista.

On tärkeää Kotkalle ja koko Kaakkois-Suomelle, että Sunilan tehdas pysyisi toimivana puunjalostuksen tehdaspaikkakuntana ja antaisi jatkossakin edes osalle 240 työttömäksi joutuneelle ammattilaiselle ja heidän perheilleen elämisen edellytykset. On selvää, että puunjalostusala on murroksessa, mutta toisaalta on tiedossa, että sillä on suuri potentiaali myös uusien ratkaisujen ja teknologioiden edellä kävijänä.

Tätä varten on maan hallituksella käsissään koko joukko työvälineitä. Kyse on pitkälti halusta ja kyvykkyydestä käyttää niitä menestyksekkäästi. Eikä osaavasta työvoimasta, joita kouluttamalla uusiinkin työtehtäviin ole Kotkassa puutetta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallituksella halua ja aietta ryhtyä toimiin Kotkan Sunilan tehtaan toiminnan jatkamisen turvaamiseksi, vaikka uuden omistajan toimesta,

onko hallitus tietoinen ja aikooko se edistää, että Sunilan tehdas myytäisiin ennemmin kuin lopetettaisiin,

mihin toimiin hallitus on ryhtynyt puunjalostusteollisuuden jatkamisen turvaamiseksi Kotkan Sunilan tehtaalla,

onko pörssilainsäädäntö ajan tasalla tiedottamisen osalta ja

miten hallitus pyrkii estämään, ettei myyntilupauksia petetä kuten Anjalankosken paperitehtaan tapauksessa tehtiin?

Helsingissä 19.9.2023

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________

Timo Suhonen /sd

Niina Malm /sd

Juha Viitala/sd

 

JAA SIVU
Scroll to Top