Investoinnit ja työllisyys on turvattava kasvuohjelmalla

SS/Lukijan Sanomat 

Itä-Suomen maakuntien liittojen yhteinen neuvottelukunta linjasi tavoitteitaan eduskuntavaalien jälkeiseen hallitusohjelmaan. Esille nousi erittäin merkittäviä ja tarvittavia toimenpiteitä valtiontason päätöksiin, keskeisimpänä kestävän kehityksen kasvun periaatteiden mukainen uusien liiketoiminta-avausten jatkuva kehittämistyö.

Tulevalla hallituskaudella on tärkeää huomioida, että väestörakenteen ikääntymisen vuoksi osaavan työvoiman saatavuuteen panostetaan Itä-Suomessa aidosti. Laajapohjaisella työllisyyden kasvuohjelmalla vastattaisiin jo pitkään aluettamme vaivanneeseen rakennetyöttömyyteen, vaikeaan kohtaanto-ongelmaan sekä osaavan työvoiman saatavuuden ongelmaan.

Yksistään Varkaudessa yritysten liikevaihto ja vienti kasvoivat viime vuonna 5 prosenttia. Varkaudessa toimii yli 1 000 yritystä, joissa liikevaihto on yhteensä reilut 1,4 miljardia euroa. Liiketoimintojen kasvu on siis entisestään lisännyt työvoimapulaa.

Tulevaisuuden investoinnit Itä-Suomen alueella, joista esimerkkinä Kuopioon mahdollisesti nouseva uusi sellutehdas, tarvitsevat lähitulevaisuudessa lisää muun muassa metsäteollisuuden prosessiosaajia. Tämä tarkoittaa sitä, että toisen asteen koulutuspaikkoja täytyy lisätä koko maakunnassa.

Näen myös tarpeelliseksi selvittää aiemmin Varkaudessa lakkautetun prosessitekniikan koulutuslinjan uudelleenkäynnistämisen tarvittavien osaajien saamiseksi tuleviin työpaikkoihin.

Osaava ja elinvoimainen Itä-Suomi tarvitsee jatkossakin maakuntien välistä yhteistyötä, jossa voimavaroja kohdennetaan tehokkaasti sekä kehitetään alueen tarpeisiin uusia toimintamalleja. Tämä edellyttää merkittäviä resurssien lisäämisiä työllisyyden edistämiseen ja koulutukseen.

Itä-Suomen maakuntien kilpailukyvyn kannalta keskeisimpiin asioihin kuuluvat ehdottomasti eri alueiden saavutettavuus, jota täytyy järjestelmällisesti parantaa. Toimivat maantie- sekä rautatieyhteydet ovat tärkeimpiä toimivan infran takaamiseksi.

Junayhteyksien on oltava kattavia koko Itä-Suomen alueella ja esimerkiksi Joensuu – Pieksämäki-välin junaliikennettä tulee vahvistaa merkittävästi. Liikenneväylien korjausvelan purkaminen edellyttää myös riittävää rahoitusta tulevassa hallitusohjelmassa.

Maanteiden kunto ja kattavuus tulee huomioida uusien biotaloushankkeiden osalta. Raaka-aineiden lisääntyvä kuljetus vaatii jo ihan turvallisuus- ja tuotantosyistä toimivan sekä kunnossa olevan tieverkoston myös alemman tieverkon osalta.

Jatkuvan kasvun edellytys vaatii varautumista tulevaisuuteen. Pelkästään Varkaudessa on tällä hetkellä yli 8 400 työpaikkaa ja työpaikkaomavaraisuus 112 prosenttia. Pendelöintiä työn perässä eri alueiden välillä tapahtuu siis pelkästään Varkauden alueella paljon.

Päätöksissä on tärkeä huomioida työvoiman tarpeet ja liikkuvuus, sillä työvoiman saatavuutta on tuettava kaikin keinoin. Keskeiseen rooliin nousevat liikkumisen ja henkilökuljetusten monipuoliset mahdollisuudet. Erilaiset mobiilipalvelut sekä sähköautojen latausverkoston laajentaminen koko Itä-Suomen alueelle ovat tulevaisuutta.

Timo Suhonen

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Eduskuntavaaliehdokas (sd.)

Varkaus

Kommentoi ensimmäisenä

Please check your e-mail for a link to activate your account.