HALLITUKSEN TYÖMARKKINAMURROS AIHEUTTAMASSA YHTEISKUNNAN HALVAANTUMISEN

Kirjoitus on julkaistu Warkaudenlehdessä. sinne pääset tästä

Hallituksen taival, ensimmäiset sata päivää ovat olleet töyssyistä kulkua. Alkukauden vakavat keskustelut ja yhden ministerin ero on saamassa jatkoa valtavilla, erittäin haitallisilla yhteiskunnallisilla vaikutuksilla. Suomessa on totuttu vuosikymmenten ajan siihen, että työmarkkinakysymykset on ratkaistu kohtalaisen hyvällä, sopimusyhteiskunnallisella otteella. Säröjä tähän kaikkien kannalta hyvään toimintatapaan on tullut 2015 Sipilän hallituksen ajoilta alkaen. Tuolloin kuuluisa kiky-ratkaisu syntyi osin pakon sanelemana. Sopimus sisälsi julkisen puolen lomarahaleikkauksia, palkkatason jäädyttämistä, palkattoman työajan pidentämistä ja työnantajamaksun vähentämistä.

Ennen eduskuntavaaleja saimme vihjailuja kokoomuksesta sekä perussuomalaisten edustajilta että ”Sipilän kikyt kalpenevat” jos he ovat hallituksessa. Totta tosiaan, näin on käymässä.

Lakko-oikeuksia rajoitetaan. Ensimmäiseltä sairauspoissaolopäivältä ei saa palkkaa. Työntekijän irtisanomista helpotetaan. Työpaikoilla sovitaan ohi työehtosopimusten ja luottamusmiesten. Määräaikainen työsopimus vuoden ajalta voi olla perusteeton. Valtakunnansovittelijan mahdollisuuksia sovitteluun hankaloitetaan.

Lomautuksen ilmoitusaika lyhenee. Takaisinottovelvoite lakkaa alle 50 hengen työpaikoilla. Vuorotteluvapaa lakkaa. Aikuiskoulutustuki lakkautetaan.

Ansiopäivärahaa leikataan ja lapsikorotukset poistetaan. Työttömyysturvan suojaosa poistetaan. Työssäoloehtoa pidennetään. Ikääntyvien työttömien turvaa heikennetään.

Samaan aikaan kun työntekijöitä edustavat työmarkkinajärjestöt syystäkin valmistautuvat mielenilmauksiin, Orpo antaa lausunnon Pääministerin haastattelutunnilla (Yle 1.10) seuraavasti: ”Me emme näistä tavoitteista tingi, mutta haluamme viedä näitä eteenpäin keskustellen”.

Erikoista neuvottelua. Tulee mieleeni tilanne 2010 ollessani työntekijöiden neuvottelijana yt-neuvotteluissa Varkauden paperitehtaalla irtisanomisten yhteydessä. Kysyimme työnantajan edustajalta, että tulimmeko kuulluksi? Työnantajan edustaja vastasi, kyllä. Seuraavaksi kysyimme, onko esityksillämme vaikutusta? Työnantajan edustaja vastasi, ei.

Orpon ja Purran hallitus perustelee valtaisaa palkansaajien heikennys ja leikkauslistaa pohjoismaiden mukaisella mallilla ja työllisyyden lisäämisellä. Perustelut ontuvat erittäin pahasti. Ruotsissa on työntekijöiden näkökannalta merkittäviä positiivisia puolia laissa, kuten työntekijöiden tulkintaetuoikeus riita-asioissa sekä työntekijöiden edustus yli 25 työntekijän yrityksissä.

Työllisyyden lisäämistä näillä heikennyksillä ei ole pystytty osoittamaan työministerin taholta. Päinvastoin osa asiantuntijoiden näkemyksistä on, että toimet heikentävät työllisyyttä, luottamusta ja vakautta työmarkkinoilla. Valitettavasti henkilökohtainen näkemys on, että olemme talven koittaessa pahimmillaan tilanteessa, jossa valtakuntamme on yleislakon kaltaisessa tilassa, mikäli Orpon ja Purran hallitus ei peräänny näistä kovista esityksistä, jotka kohdentuvat raskaasti työntekijöihin ja yhteiskuntaamme.

JAA SIVU
Scroll to Top