Sdp

Kuntavaaliehdokas 2017

Timo Suhonen

Olen Varkautelainen kunnanvaltuutettu ja Varkauden Sosialidemokraatit ry:n puheenjohtaja. Vaikutan myös työpaikkani asioihin luottamusmiehen ominaisuudessa. Asun tällä hetkellä Varkauden Lehtoniemessä vaimon ja kolmen lapsen kanssa. Lue lisää »

Varkauteen pysyvä nuorisokahvila

Varkauteen pysyvä nuorisokahvila.

Nuorisokahvilan toiminnan päättyminen Varkaudessa syksyllä 2011, oli erittäin harmillista.

Kahvilatoiminnan päävastuuvetäjä Elämän Taito Ry:n lopettaessa kahvilatoiminnan, ei tilalle löytynyt mitään tahoa, joka toimintaa olisi voinut jatkaa.

Tämä on yksi esimerkki siitä, että miten hankalaa Varkaudessa on järjestää nuorille toimintaa, joka olisi kestävällä pohjalla. Nuorisokahvilan kaltaiset tapaamis ja ajanviettopaikat olisivat hyviä nuorten kohtaamispaikkoja. Nuorisokahvila tarjosi usean vuoden ajan nuorille vakiintuneen, turvallisen vapaa-ajanviettopaikan. Perjantai iltaisin järjestetty toiminta Torpalla, oli erinomainen ja monipuolinen paikka, esimerkiksi bänditapahtumille. Parhaimmillaan, kahvila tarjosikin paikan jopa sadoille, paikalle kokoontuville nuorille.

Varkaudessa on vielä onneksi nuorisotalotoimintaa Joutenlahdessa, Könönpellossa ja Savonmäen nuorisotaloilla. Tämä toiminnan lisäksi kysyntää olisi varmasti myös Wanan kaltaisen illanviettopaikan osalta.

Varkauden asukasviihtyvyydestä on puhuttu paljon. Kaupungin päättäjät puhuvat Varkautta koskevista imago tekijöistä sekä asukaskadon pysäyttämisestä lähes joka käänteessä. Kaupunkisrategiassakin mainitaan ” Varkauden toimivat ja monipuoliset palvelut sekä turvallinen asuin- ja elinympäristö veden äärellä ovat perusta laadukkaalle elämälle ” Strategiset päämäärät osiossa mainitaan myös myönteinen imago sekä kulttuuri, vapaa-aika ja vetovoimapalveluiden tarjonnan kattavuus.

Mielestäni, meidän on tehtävä ratkaisuja, jotta esimerkiksi nuorison viihtyvyys kaupungissamme olisi mahdollisimman hyvällä mallilla. Harrastusmahdollisuudet ovat Varkaudessa jo loistavat. Kattavuus esimerkiksi urheiluharrastusten osalta on parempi kuin monessa suuremmassakin kaupungissa. Kuitenkin, nuorisolle tarkoitettujen ”hengailupaikkojen” lisääminen nuorisokahvilatoiminnalla olisi tärkeä lisä, nuorten viihtyvyyttä ajatellen.

Paikkoja kahvilatoiminnalle on kaupungissa tarjolla. Kirjasto ei mielestäni olisi paras mahdollinen, johtuen juuri siitä, että tilojen olisi hyvä olla sellaiset, että siellä pystyy järjestämään tarvittaessa bänditapahtumia ja discoja. Tällaisia tiloja olisi jo aiemmin käytössä ollut Tori Torppa ja miksei myös Huvipirtti. Aikoinaan juuri Huvipirtilläkin järjestetyt discot vetivät paljon nuoria paikalle, matkasta huolimatta.

Tulen mielelläni tekemään nuorisokahvilan toiminnan käynnistämisestä sekä sen kestävästä toiminnasta valtuustoaloitteen. Tässäkin asiassa puhuttaessa rahasta, en voi nähdä mahdollisena, että päättäjät ja virkamiehet eivät haluaisi turvata kaupunkimme nuorten viihtyvyyttä. Tämä viihtyvyyshän nimenomaan heijastuu esimerkiksi nuorten päättäessä opiskeluistaan ja missä paikkakunnalla opiskelut jatkuisivat. Kaupungin osoittaessa esimerkiksi nuorisotyöntekijän sekä taloudellisia resursseja nuorisokahvilatoiminnalle, se varmistaa onnistuneen, vakiintuneen nuorten vapaa-ajanviettopaikan vaikka perjantai-iltaisin. Uskon myös, että jo aiemmin kahvilatoiminnalle löytyneitä vapaaehtoisia toimijoita on jatkossakin käytettävissä, esimerkiksi nuorten vanhemmista.

Kaupungin nuorisopalveluiden, sekä mahdollisten yhteistyökumppaneiden kesken jaetut kustannukset eivät taatusti nouse kestämättömäksi summaksi. Ja tässäkin asiassa on loppujen lopuksi kyse vain niistä arvoista. Haluammeko tarjota kaupunkimme nuorille viihtyvyyttä, turvallisen ja ohjatun nuorisokahvilatoiminnan kautta ?

Merkinnän kommentit (0) | » Kirjoita kommenttiFacebook -virta

Yhteystiedot

Timo Suhonen
timo.suhonen@efora.fi
040 356 6869