Sdp

Kuntavaaliehdokas 2017

Timo Suhonen

Olen Varkautelainen kunnanvaltuutettu ja Varkauden Sosialidemokraatit ry:n puheenjohtaja. Vaikutan myös työpaikkani asioihin luottamusmiehen ominaisuudessa. Asun tällä hetkellä Varkauden Lehtoniemessä vaimon ja kolmen lapsen kanssa. Lue lisää »

Työtä ja hyvinvointia!

3.12.2010.

Viime vuonna huostaan otettuja lapsia oli maassamme 18 000. Kymmenen vuotta aikaisemmin vastaava luku oli 12 000.

Syy näin suureen huostaanottomäärän kasvuun löytyy yksiselitteisesti lapsiperheiden erittäin voimakkaasta köyhyyden lisääntymisestä ja vanhempien pitkittyneestä pahoinvoinnista.

Vielä 15 vuotta sitten köyhyysrajan alapuolella eli viisi prosenttia lapsiperheistä. Tänä päivänä luku on viidessätoista prosentissa.

Miten on mahdollista, että näin suurta perheiden pahoinvoinnin kasvua ei maassamme ole pystytty lainkaan ennakoimaan? Miksi menneiltä lamavuosilta ei opittu mitään?

Hallituksemme on ummistanut silmänsä lapsiperheellisten tuskalta näinä taloudellisesti vaikeina aikoina. Hallitus on jättänyt sosiaalisesti erittäin merkittävät ja kauaskantoisesti vaikuttavat asiat taka-alalle heikentäessään peruspalveluiden toimintamahdollisuuksia.

Nykyään perheiden pahoinvointiin puututaan liian myöhään, mikä tulee kalliiksi yhteiskunnalle.

Nyt olisi pikaisesti toimittava niin, että vihdoinkin satsattaisiin paljon puhuttuun ennaltaehkäisevään työhön.

Palveluita olisi lisättävä esimerkiksi lapsiperheitä lähellä olevissa toiminnoissa. Harrastemahdollisuuksien parempi tarjonta olisi taattava varsinkin köyhyysrajan alapuolella oleville lapsiperheille. Mahdollisuus poikkihallinnolliseen yhteistyöhön esimerkiksi kunnallisten palveluiden osalta on selvitettävä tarkasti. Yhteistyömahdollisuus kolmannen sektorin kanssa on käytävä huolella läpi.

Mahdollisuudet taloudelliseen ja toiminnalliseen parantamiseen on olemassa, kun näihin asioihin paneudutaan aidosti. Oikein tehdyt ennaltaehkäisevät toimet ovat tuoneet kunnille miljoonien eurojen säästöt pitkällä tähtäimellä.

Esimerkkejä on olemassa. Kun peruspalvelut hoidetaan hyvin, silloin ei ole enää tarve puuttua niin paljon korjaaviin toimenpiteisiin. Esimerkiksi, juuri huostaanoton tulisi olla vasta viimesijainen keino lapsen edun turvaamiseksi.

Henkilökohtaisesti ymmärrän erittäin hyvin niitä lapsiperheitä, joissa näiden ikävien asioiden kanssa vanhemmat ja lapset joutuvat elämään.

Omalla kohdallani, lapsuudessani, huostaanotto tapahtui niin, että ollessani 9-vuotias 65- ja 70-vuotiaat isovanhemmat ottivat minut ja veljeni huostaansa ja elättivät sekä kasvattivat meidät siten, että selvisimme noista lapsuusvuosista erittäin hyvin. Muistan vieläkin sen tunteen, kun tunsin että minusta huolehditaan, oli ruokaa ja puhtaat vaatteet päällä.

Noita vuosia muistellessani olen monta kertaa käynyt läpi sitä, mikä oli tuolloin 1980-luvulla kaupungin rooli meitä koskevassa tapauksessa.

Jälkikäteen isoäidin kanssa asiasta keskustellessani ilmeni, että sosiaaliviranomainen oli tarkastuskäynnillä ihmetellyt, miten isovanhemmista voisi olla lasten huoltajiksi?

Onnekseni, viranomainenkin tulkitsi juuri tuolloin leivinuunissa leipää paistavaa mummoa oikein. He olivat varmasti parhaat mahdolliset kasvattajat kohdallamme sillä hetkellä. Onneksi kerkesin edesmenneitä isovanhempia huostaanotosta monet kerrat kiittää, se oli tuolloin veljelleni ja minulle pelastus.

Suomessa, hyvinvointivaltiossa, on oltava itsestäänselvyys, että lapsemme saavat kasvaa turvallisessa ja huolehtivassa perheessä.

2.11.2010.

Tilaisuus Stora Ensolta ja Eforalta irtisanotuille työntekijöille

Tänään järjestettiin Varkauden Tori-Torpalla ammattiosastomme voimin tilaisuus irtisanotuille työntekijöille. Tilaisuudessa oli mahdollisuus keskustella työllisyydestä,kouluttautumisesta,työttömyyspäivärahan hakemisesta sekä muutosturvaan liittyvistä kysymyksistä. Paikalla oli edustus Te-keskuksesta,Äkkimuutoshankkeesta,sairaskassasta sekä Paperiliiton työttömyyskassasta. Tilaisuudessa nautittiin keskustelun lomassa hernekeittoa sekä pullakahvit.

Paikalla oli useita kymmeniä osastomme jäseniä. Työntekijät keskustelivat asiantuntioiden sekä ammattiosastomme toimihenkilöiden kanssa aiheeseen liityvistä kysymyksistä. Tunnelma oli asiallisen rauhallinen. Suhteellisen hyvästä osanottajamäärästä huolimatta, olisi ollut toivottavaa vielä enemmän osanottajia tilaisuuteen. Voi tietysti olla, että ne kymmenet työntekijät, jotka ovat työllistyneet jo nyt muualle Stora Enson tehtaille, verottivat osanottajamäärää.

 Tilaisuudessa heräsi ajatus myös siitä, että järjestettäisiin vielä tilaisuus vuoden vaihteen jälkeen, miten käytännössä päivärahahakemukset sekä siihen liittyvät asiat hoidetaan. Onhan niin, että nyt irtisanottujen joukossa on suurin osa niitä, joiden ei ole tarvinnut vielä koskaan täyttää päivärahahakemuksia. On hyvä, että osastoltamme voidaan tähänkin asiaan antaa kädestä pitäen apua. Kaikilla liitoilla, ei tällaiseen toimintaa ole mahdollisuutta.

Oikein hyvää loppusyksyä ja alkutalven odotusta !

-Timo-

25.9.2010.

Sosiaali ja terveydenhoito – Onko onnistuttu ?

Kun kuuntelee valtakunnan tasolla poliittisia päättäjiä, on tunne siitä, että sosiaali ja terveydenhoito on tärkeimpiä asioita toimivuuden suhteen ja joista ei ole varaa tinkiä.

Kuitenkin käytännössä tämä näkyy kohtalaisen heikosti.

Jatkuvasti saamme lukea lehdistä esimerkkejä siitä, miten esimerkiksi sosiaali ja terveyshuollossa, niin lasten, nuorten, kuin vanhustenkin hoidossa on vakavia puutteita.

Lähes kaikki kunnat kamppailevat talousahdingossa ja tiedossa on, että juustohöylästä lentää lastut juuri näiltä mainituilta tahoilta.

Nuoria työttömiä on tilaston mukaan 42 000 ja syrjäytymisriski heidän kohdallaan erityisen suuri.

Mitä konkreettista hallitus on tehnyt? Miten hallitus on kohdentanut tai lisännyt taloudellista voimaa tälle alueelle? Mielestäni valitettavasti ei mitenkään. Päinvastoin, esimerkiksi työllisyysmäärärahoja on esitetty leikattavaksi.

Hallitus puhuu nousevasta työllisyydestä. Varmasti ja toivottavasti elpymistä tapahtuu, mutta pelkään, että tämä apu tulee valitettavasti liian myöhään.

Tuntuisi järkevältä, että esimerkiksi oppisopimuksen kautta työelämään pääsemistä kehitettäisiin entisestään ja lisättäisiin määrärahoja niin, että yhä useampi nuori pääsisi kiinni siihen aitoon työelämään. Tällä olisi myönteinen vaikutus myös pieni ja keskisuurten yritysten mahdollisuuteen palkata uutta nuorta työvoimaa palvelukseensa. Sosiaalinen vaikutus on varmasti tätä kautta merkittävä.

Lapsiperheiden ahdinko on myös puhuttanut paljon. Tietojen mukaan, suomessa on 150 000 lasta, jotka kärsivät tiukasta taloustilanteesta ja huonosta ostovoimasta.

Miten hallitus on reagoinut? Mielestäni asiat ovat menneet huonompaan suuntaan.

Valtiolta pitäisi tulla selkeitä linjauksia ja taloudellista tukea suoraan lapsiperheiden elämänlaadun tukemiseen. Juuri näiden pahoinvoivien lasten sosiaalisen turvan kohentaminen on tietysti inhimillisesti mutta myös taloudellisesti erittäin tärkeää. On kaikkien parhaaksi, että lapsistamme kasvaa terveitä ja hyvinvoivia työssäkäyviä ihmisiä.

Vanhuksilla ja ikääntyvillä ihmisillä on oikeus hyvään, aktiiviseen ikääntymiseen kunnissa.

Kotona asumiseen, riittävään kunnalliseen kotihoitoon on satsattava. Tämäkin on merkittävä asia  inhimillisestä, mutta myös taloudellisesta näkökulmasta.

Omaishoitoa on tuettava, koska nykytilassa omaishoidon tilanne on vakava. Omaishoidon sijaishoito on turvattava jokaiselle, jotta omaishoitotyötä tekevä jaksaa tehdä sitä erittäin tärkeää työtä oman läheisen hyväksi.

Mitä hallitus on asialle tehnyt? Mielestäni ei mitään. Omaishoidon teema on laaja ja koskettaa satoja tuhansia suomalaisia jatkuvasti. Nykyisin ihmisten on entistä vaikeampi saada esimerkiksi kohtuuhintaista apua kotiin.

Vaikeiden asioiden ja epäkohtien lisäksi haluan antaa myös positiivista palautetta liittyen Varkauden terveydenhoidon yhteistyöhön, Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa.

Lasten diabetes hoito ja kontrollikäynnit lääkärin vastaanottoineen on järjestetty Kyssiin.

Tämä toimii erittäin hyvin, huolimatta n.75 kilometrin välimatkasta.

On hienoa nähdä, kuinka ammattitaitoista ja asiakaspalveluhenkistä toimintaa Kys järjestää diabeteslapsille ja heidän perheilleen. Kys järjestää tämän hoidon lisäksi apua, esimerkiksi diabetes koulutusta lapsen päiväkodille, kun pienokainen aloittaa hoidon päiväkodissa. Sama koulutusapu järjestyy koulun aloittaville diabeetikoille. Tämä apu on tervetullutta, kun ottaa huomioon miten vakavasta asiasta on kyse. Lapselle voi joutua antamaan jopa 6 insuliinipiikkiä vuorokauden aikana.

Iso kiitos Kyssin henkilöstölle.

-Timo-

28.7.2010.

Helteistä kesää !

Poikkeuksellisen kuumat jaksot ovat kestäneet jo usean viikon. Me suomalaiset,jotka olemme tottuneet huomattavasti viileämpiin kesäsäihin,olemme saaneet totutella toisenlaiseen kesäkeliin.Hyvä niin,koska muutaman viikon kulutua sää väistämättä alkaa viiletä ja raikastua mukavasti syksyä kohden./p>

Kesä on töiden osalta kohdallani ollut melkoisen raskasta aikaa.Luottamusmiehen työn kautta olen saanut jälleen kerran kokea sitä dramatiikkaa,mitä työnantaja tarjoaa työntekijöilleen valitettavien irtisanomisten kautta.Jouko Karvisen päätös sulkea kaksi paperikonetta Varkaudesta syyskuun loppuun mennessä,on aiheuttanut 245 työntekijän irtisanomisen.Tämä on työllistänyt luonnollisesti meitä ay-aktiiveja paljon.Ammattiosastonkin kautta pyritään tekemään kaikkemme sen eteen,että irtisanottavaksi joutuneet ihmiset saavat tukea ja käytännön neuvoja tulevaan liittyen.Toki teemme vaikeassa tilanteessa kaikkemme sen eteen,että mahdollisemman moni irtisanominen peruuntuisi.Valitettavasti tällaisessa massa irtisanomisissa on oletettavaa,että suurimmalla osalla työt Stora Ensolla tai Eforalla päättyy irtisanomisajan päätyttyä.

Lisäksi työyhteisöämme on koskettanut todella ikävä ja surullinen tapahtuma.Olemme menettäneet keskuudestamme tapaturmaisesti hyvän ystävän ja työtoverin.Osanottomme lähiomaisille.

Parempaa syksyä odotellen.

Timo

Työtä ja hyvinvointia !

Otsikossa mainitut työtä ja hyvinvointia ovat teemani tulevissa eduskuntavaaleissa 2011.

Työ,on itselleni luonnollinen teema. Olen ay-aktiivisena toimiessani vuodesta 2005 alkaen sisäistänyt sen, mitä työ ja työllisyys kaikenkaikkiaan merkitsevät meille kaikille. Näiden viiden vuoden aikana, olen ollut mukana lukuisissa yt-neuvotteluissa sekä ollut Paperiliiton ammattiosaston jäsenasioiden hoitajana päivystämässä torstaisin osastomme toimistolla, Rajakadulla Varkaudessa. Päivystäjänä ollessani, olen saanut sen kosketuspinnan, minkä myötä olen saanut henkilökohtaisesti tuntea sen inhimillisen hädän ja tuskan, mitä töiden loppuminen ihmisille merkitsee. Uskon myös, että näistä kokemuksista olen saanut ammennettua sitä voimaa, mitä mielestäni tarvitaan kun halutaan parantaa ihmisten perusarvoja, eli työllisyyttä ja hyvinvointia.

Hyvinvointiin luonnollisesti kuuluu erittäin tärkeänä kohtana lapsiperheiden hyvinvointi. Lapset ja heistä huolehtiminen ja kasvattaminen on tietysti jokaisen meidän vanhempien velvollisuus. Lapsiperheet kuitenkin tarvitsevat tukea ja apua niin taloudellisesti kuin toiminallisestikkin. Esimerkiksi lapsiperheiden taloudellinen perusturva on hyvinvointivaltiossamme taattava niin, että lapset ja vanhemmat saavat näiltä osin "kivijalan" jonka myötä lapsemme kasvavat turvallisessa ja virikkeellisessä ympäristössä.

Alla tekemäni valtuustoaloitteet.

Valtuustoaloite 31.5.2010.

Terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy diabeetikoilla.

Diabetestä sairastaa noin puoli miljoonaa suomalaista ja sairaus yleistyy nopeasti. Varsinkin tyypin 2 diabetes lisääntyy kaikissa ikäryhmissä perinnöllisen alttiuden ja elintapojen yhteisvaikutuksesta, mutta myös tyypin 1 diabetestä esiintyy vuosi vuodelta enemmän. Diabetes on päivittäiseen omahoitoon perustuva pitkäaikaissairaus, joka vaatii paljon myös terveydenhuollon resursseja. Kustannuksia aiheuttavat eniten lisäsairaudet, joista valtaosa olisi ehkäistävissä hyvällä hoidolla.Diabeetikon hyvä hoito on sekä yksilön että yhteiskunnan etu, se on sekä inhimillisesti että taloudellisesti kannattavaa. Tyypin 2 diabetestä osataan jo ehkäistä. Ratkaisevassa asemassa ovat elintavat, mutta yhteiskunnan rakenteiden tulee tukea yksilöiden terveellistä ruoka ja liikuntatottumuksia. Jokainen päätös on myös terveyspäätös. Kuntapäättäjillä on paljon valtaa vahvistaa tai heikentää kuntalaisten terveyttä. He päättävät muun muassa kouluruokailusta ja terveydenhuollosta sekä liikuntapaikoista. Liikapainon yleistyminen lisää tyypin 2 diabeteksen ja sydän ja verisuonisairauksien määrää ja hankaloittaa niiden hoitoa. Myös tyypin 1 ja 2 diabeetikkojen huono hoito ja riittämätön kuntoutus on tulevaisuudessa suuri haaste. Kunnissa tarvitaan tekoja terveydenedistämisen piirissä. 
Pohjois-Savossa diabeetikkoja, joilla on oikeus lääkekorvaukseen oli vuoden 2009 lopussa kaikkiaan 11991 ja Varkaudessa vuoden 2009 lopussa 1165. Lisäystä edelliseen vuoteen on tullut Pohjois-Savossa 893 ja Varkaudessa 55.

Näin ollen,esitänkin aloitteessani seuraavaa :

Perustetaan diabeetikoille tarkoitettu vertaistukiryhmä. Ryhmän toiminta olisi aluksi ohjattua. Ryhmälle annettaisiin tietoa terveellisestä ruokailutottumuksesta sekä ravitsemustietämystä. •Ryhmälle annettaisiin myös mahdollisuus aluksi ohjattuun, säännölliseen liikuntamahdollisuuteen esimerkiksi liikuntatalolla ja/tai uimahallilla. Ryhmän tarkoitus olisi jatkossa olla itseohjautuva. •Ryhmän tavoite olisi, että ryhmän jäsenet olisivat kiinnostuneita diabeteksen ravitsemuksellisesta puolesta ja pitäisivät ohjausta tärkeänä osana omahoidon motivoimiseen sekä terveyden edistämiseen. •Tuetaan alle 12 vuotiaiden diabeetikkolasten mahdollisuutta käydä maksuttomasti uimahallissa. Pienempien lasten ollessa kyseessä maksuttomuus myös huoltajalla. Kela kortissa oleva diabetes maininta kävisi maksuosoituksesta. •Kustannuksia aloite toteutuessaan, ei toisi kaupungille lähes lainkaan. Säästöjä sen sijaan tulisi huomattavasti, diabeetikkojen terveyden edistymisen myötä hoitokustannusten alentuessa. •Esimerkkinä vastaavanlaisesta toiminnasta voidaan käyttää Utajärven kuntaa. Utajärvellä on onnistuneesti saatu hyviä tuloksia, ilman lisäkustannuksia terveydenhoidon piirissä.

Valtuutettu Timo Suhonen ja 12 muuta valtuutettua.

Valtuustoaloite 30.3.2009

Varkauden kaupungin taloustilanne on huono. Meidän kaikkien on valmistauduttava lähivuosien aikana toimenpiteisiin, jotka tuovat säästöjä kaupungille. Säästöjä täytyy etsiä harkiten. Säästötoimenpiteitä tulisi tehdä muutoinkin kuin kaupungin työntekijöiden lomautuksilla.

Säästöistä huolimatta, kaupungin peruspalveluiden, terveyspalveluista sivistyspalveluihin on toimittava kaupunkimme asukkaiden, eli palveluiden maksajien kannalta moitteettomasti.

Haluamme, että Varkaudessa huomioitaisiin lapsiperheille tärkeitä asioita mahdollisuuksien mukaan.

Lapsiperheiden kannalta, yksi tärkeimmistä asioista on päivähoidon toimivuus.

Tällä hetkellä päivähoitopaikkaa odottaa kymmeniä lapsia.

Uskomme, että perheitä tukemalla esimerkiksi kodinhoitotuen kuntalisällä, lasta tai lapsia kotona hoitaen sekä tukemalla kuntalisällä yksityistä päivähoitoa, saamme aikaan säästöjä päivähoidollisiin kustannuksiin vuositasolla. Tämä myös pienentäisi päivähoitoon pääsyn jonotusaikoja.

Teemme aloitteen kaupunginhallitukselle, että selvitettäisiin mahdollisuus ottaa kodinhoitotuen kuntalisä säästöjä tuoden käyttöön, joka tukee lapsen tai lasten hoitoa kotona.

Samalla selvitettäisiin kodinhoitotuen kuntalisän käyttömahdollisuus yksityisen päivähoidon osalta.

Kuntalisän perusteet sekä suuruus määräytyisivät sen mukaan, miten saadaan säästöjä syntymään päivähoitokustannuksiin. Merkittävä seikka säästöjen ohella on lapsiperheiden kannustettavuus.

Valtuutettu Timo Suhonen

Merkinnän kommentit (0) | » Kirjoita kommenttiFacebook -virta

Yhteystiedot

Timo Suhonen
timo.suhonen@efora.fi
040 356 6869