Sdp

Kuntavaaliehdokas 2017

Timo Suhonen

Olen Varkautelainen kunnanvaltuutettu ja Varkauden Sosialidemokraatit ry:n puheenjohtaja. Vaikutan myös työpaikkani asioihin luottamusmiehen ominaisuudessa. Asun tällä hetkellä Varkauden Lehtoniemessä vaimon ja kolmen lapsen kanssa. Lue lisää »

Työtä ja elämää

Olemme vaikeassa tilanteessa. Työttömänä on yhä yli 240 000 suomalaista.

Hyvinvointivaltion kestävä rahoitus edellyttää työllisyyden parantamista ja työurien pidentämistä. Tavoitteena tulevalla vaalikaudella on 100 000 uutta työpaikkaa sekä 75 prosentin työllisyysaste vuosikymmenen loppuun mennessä. Se on mahdollinen oikeilla ratkaisuilla.

Keinoina on oltava erityisesti vahvat panostukset työllisyyteen, kuntarakenteen kehittäminen sekä menokuri. Uusia työpaikkoja ja kasvua on luotava uudella teollisuuspolitiikalla, osaamiseen ja uusiin aloihin panostamisella sekä vientiä tukemalla. Työuria pidennetään työelämän laatua kehittämällä, ei pakkokeinoilla.

Työssä jaksamiseen ja viihtymiseen on panostettava. Työkyvyttömyyseläkkeelle joutuneiden määrää voidaan merkittävästi vähentää riittävän aikaisen hoidonsaannin myötä. Työuran pidentämistä voidaan tehostaa nuorisotyöttömyyttä vähentämällä.

Panostamalla esimerkiksi oppisopimuskoulutukseen, tuetaan nuoria työttömänä olevia henkilöitä, sekä pieniä ja keskisuuria yrittäjiä, joilla on mahdollisuus saada uutta työvoimaa uusista vielä ammattia etsivistä nuorista.

Itä-Suomi on potentiaalinen, elinvoimainen ja teollinen pienten ja keskisuurten yritysten keskittymä. Keskeistä on luoda Itä-Suomeen lisää aidosti kannattavia työpaikkoja.

Itä-Suomi elää paperi- ja metalliteollisuudesta, sekä matkailusta, metsä- ja kaivannaisteollisuudesta ja ennen kaikkea Venäjästä.

Ex-pääministeri Paavo Lipponen (sd.) ehdottaa Suomen Kuvalehdessä Itä-Suomen ottamista valtion erityissuojelukseen seuraavassa hallitusohjelmassa.

Metsäteollisuuden kehittäminen, sujuva liikenne ja venäjän kielen osaamisen parantaminen olisivat Lipposen mukaan keinoja Itä-Suomen tilanteen parantamiseksi.

Uusia innovaatioita tarvitaan elinkeinoelämän elvyttämiseksi. Uusiutuvan energian tuotanto tarjoaisi Itä-Suomelle mahdollisuuksia.

Varkaudessa näyttöjä uudesta innovaatiosta on antanut Stora Enson paperitehtaan tehdasalueella sijaitseva biodieseliä tuottava koelaitos.

Harmillista on se, että Stora Enson johto ei antanut mahdollisuutta suurempiin näyttöihin varsinaisen biodiesellaitoksen rakentamiseksi Varkauteen.

Toiveissa kuitenkin on, että joko Imatralle tai Porvooseen rakennettava biodiesellaitos antaa Varkaudessa sijaitsevalle koelaitokselle testaus- ja kehitysmahdollisuuden myös jatkossa.

Itä-Suomella on tulevaisuus, mutta sen eteen on ponnisteltava rohkeasti.

Merkinnän kommentit (0) | » Kirjoita kommenttiFacebook -virta

Yhteystiedot

Timo Suhonen
timo.suhonen@efora.fi
040 356 6869