Sdp

Kuntavaaliehdokas 2017

Timo Suhonen

Olen Varkautelainen kunnanvaltuutettu ja Varkauden Sosialidemokraatit ry:n puheenjohtaja. Vaikutan myös työpaikkani asioihin luottamusmiehen ominaisuudessa. Asun tällä hetkellä Varkauden Lehtoniemessä vaimon ja kolmen lapsen kanssa. Lue lisää »

Omaishoitajan arki

Sain kunnian tutustua omaishoitajan ja hoidettavan arkeen Varkaudessa. Omaishoitajana toimii 76 vuotias rouva ja hoidettavana on samanikäinen mm.alzheimerin tautia sairastava aviomies. Hoidettava on varsin hyvässä kunnossa fyysisesti. Hänen kanssaan jutellessa ja paremmin tutustuessa, huomasin että pirteässä kunnossa hän oli kokonaisuudessaan. Vaimokin totesi että tällä hetkellä on kohtalaisen helppoa arki. Lääkärissä ja asioilla käynnit on aina toki niitä hetkiä, kun on huolehdittava esimerkiksi siitä että muistiongelmista kärsivä mies ei lähtisi omille teilleen.

Itselläni oli ennakkokäsitys siitä, mitkä on omaishoidon keskeisimmät ongelmat ja parannusta vaativat asiat. Nämä asiat olikin päällimmäisinä huolena kun asiasta käytiin keskustelua. Omaishoidon korvaus sekä omaishoitajan vapaapäivien mahdollisuus oli  keskeisimmät asiat jotka nousivat esille keskustelussa. On tärkeää että omaishoitaja pääsee tarvittaessa esimerkiksi lääkäriin. Samoin apteekki- sekä kauppareissut vaativat mahdollisesti omat järjestelynsä. Tässä tulikin esille se, että nyt on kaupungin puolelta mahdollista käyttää rajoitetusti palveluseteleitä siihen että päivän ajaksi saadaan hoidettava palvelukotiin hoitoon. Omaishoitajan oma kuntoutusjakso oli myös toteutunut hyvin, kun hoidettava oli saatu kuntoutuksen ajaksi palvelukotiin. On erittäin tärkeää että myös hoitajan oma terveys ja jaksaminen saadaan pidettyä kunnossa.

Omaishoidossa on monentasoisia hoidettavia. Tässä tapauksessa jossa hoidettava oli siis varsin hyvässä kunnossa, omaishoito onnistuu kohtalaisen helposti. Vastaavasti on todettava, että jos omaishoito ei onnistuisi tässäkään tapauksessa, jäisi 24/7 hoito kunnan vastuulle. Vaativaa hoitoa tarvitsevissa omaishoidoissa on varmasti erittäin olennaista se, että hoitajan jaksaminen on turvattu. Samoin omaishoidon korvauksen taso on tärkeässä asemassa arjessa pärjäämiseen. Monesta asiasta koostuu omaishoidon onnistunut arki. Esimerkiksi se että hoidettava pääsee suhteellisen helposti lääkäriin tarvittaessa ja kulkemisen helppous ovat tekijöitä jotka edesauttavat hyvän hoidon toteutumisessa.

Tämä haaste oli erittäin hyvä. Toivon mukaan kansanedustajat sekä ehdokkaat ovat päässeet hyvin osallistumaan tähän haasteeseen. Tämä tuo perspektiiviä päätöksiin jotka koskevat nimenomaan omaishoidon kysymyksiä. Henkilökohtaisesti olen valmis arvioimaan sitä, että omaishoidon tuen verotusta voitaisiin keventää nykyisestä tasosta. Toinen tärkeä asia joka päätöksenteossa on huomioitava, on hoitajan vapaapäivien pitämisen mahdollisuus ja toteutuminen. Korvaavan hoitopaikan mielekkyys on molemmille tärkeää.
Kiitos teille, tätä tärkeää työtä tekeville. Haluan olla mukana vaikuttamassa aidosti siihen, että omaishoito on tulevaisuudessa huomioitu päätöksenteossa paremmin. Se on tämän hyvinvointiyhteiskunnan yksi tärkeimmistä kulmakivistä.

Merkinnän kommentit (0) | » Kirjoita kommenttiFacebook -virta

Yhteystiedot

Timo Suhonen
timo.suhonen@efora.fi
040 356 6869