Sdp

Kuntavaaliehdokas 2017

Timo Suhonen

Olen Varkautelainen kunnanvaltuutettu ja Varkauden Sosialidemokraatit ry:n puheenjohtaja. Vaikutan myös työpaikkani asioihin luottamusmiehen ominaisuudessa. Asun tällä hetkellä Varkauden Lehtoniemessä vaimon ja kolmen lapsen kanssa. Lue lisää »

Warkauden Lehti - Yrittäjyyttä tuettava 20.8.2014

Suomen talouspolitiikkaan on kuulunut yritysten tukeminen. Tällä luonnollisesti on haettu tai turvattu työllisyyttä. Rakennemuutosten yhteydessä myös kunnat ovat joutuneet antamaan tukea yrityksille esimerkiksi lainatakausten muodossa. Ratkaisut ovat olleet ymmärrettäviä. Valtion mukaantulo telakkaratkaisussa oli myös hyvä esimerkki työllistymistä turvaavista toimenpiteistä. Minihallitusneuvotteluiden neuvottelutuloksessa mainitaan: ” Suurin potentiaali uusien työpaikkojen synnylle ja talouskasvulle on pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Hallitus kokoaa ensi vaalikaudelle tähtäävän yritystoiminnan ja yritysten kasvun edellytyksiä sekä eri yritysmuotojen kohtelua kartoittavan ehdotuksen” On myös toivottavaa, että hallitusneuvotteluissa mainittu Finnveran rahoitus säädösten höllennys yritysrahoituksessa luo omalta osaltaan kasvua, yrittäjyyttä, työpaikkoja ja hyvinvointia suomalaisille. Yhteiskunnan tuki pieni ja keskisuurten yritysten kohdalla on tulevaisuudessa työllisyyden kannalta yksi merkittävimmistä asioista. Yritysten perustamisessa, kehittämisessä sekä investointimahdollisuuksien kartoittamisessa tarvitaan tukea, joka parhaimmillaan tuo tulevaisuuden turvaa sekä veroeuroja.  Työ – ja elinkeinoministeriön on linjattava hallitusneuvottelutuloksen mukaisesti yrittäjyyden tukemisen tarpeet ja laitettava ne käytäntöön. Byrokratiaan tämäkään asia ei saa kaatua. Tuen kohdentamisen ja tarpeen on kohdattava aidosti.

Elinkeinoelämän kehittämisessä suuri rooli on myös paikallistasolla. Se miten kunnat huolehtivat kuntastrategioissa mainituista yrittäjyysteemoista, vaikuttaa ne koko sen talousalueen tulevaisuuden kehittymiseen. Perinteisen savupiipputeollisuuden rinnalle on tulossa merkittäviä uusia toimijoita ja nämä on kyettävä ottamaan vastaan. Kunnalla on myös merkittävä rooli siinä, miten jo olemassa olevat pienetkin yritykset saadaan pysymään paikkakunnalla. Näitä yrityksiä oikein tukemalla työllistetään sekä tuetaan parhaimmillaan uusia innovaatioita, joista voi tulla jopa uusia talousvetureita alueelleen. Monissa kunnissa on yrityksiä jotka ovat työllistäneet jopa useiden vuosikymmenten ajan 1- 10 henkilöä. Tällaiset yritykset kulkevat sukupolvelta toiselle. Näiden yritysten arvo saattaa jäädä kunnissa huomioimatta. On erittäin tärkeää että arvostus ja huomioiminen pitkäaikaisen yrittäjyyden osalta olisi myös kirjattuna kuntastrategiaan. Kaupungin talous ei kaadu siihen, että esimerkiksi yrityksen täyttäessä tasakymppejä, kunnan edustajat muistavat tämän huomionosoituksella. Päinvastoin, molemminpuolinen vuorovaikutus kasvaa ja tuo luottamusta toimintaan. Perinteinen aamupuuro yrittäjien sekä päättäjien kesken on myös hyvä keskusteluyhteyden ylläpitäjä. Hyvän vuorovaikutuksen ansiosta päättäjät saavat arvokasta tietoa siitä, mitä on tehtävissä jotta yrittäjät pystyvät parhaiten toimimaan ja tukemaan vastaavasti näin yhteiskuntaa. Verkostojen luominen, rekisterien ylläpitäminen sekä kontaktit kuntien ja yrittäjien välillä luo luonnollisesti hyvä yhteistyön edellytykset.

Vuosikymmenten ajan toimineen yrityksen jatko on monesti kiinni siitä, onko joku yrittäjäperheen jäsen halukas jatkamaan toimintaa? Tällä hetkellä esimerkiksi pelkästään Pohjois- Savossa on eläköitymisen vuoksi yrityksen jatko pohdinnassa vuosittain noin 200 yrityksellä, jotka työllistävät noin 600 työntekijää.  Olisiko tähän tilanteeseen mahdollista saada pienellä satsauksella parannusta siten, että kunta olisi mukana ns.markkinoinnissa, sekä yrityksen myyntikuntoon laittamisessa? Yrityksen jatkaminen esimerkiksi myynnin kautta on realistinen vaihtoehto. Onnistunut yrityskauppa tarvitsee luonnollisesti pohjalle sen, että yritys on kannattava.

Timo Suhonen
Puheenjohtaja
Varkauden Sosialidemokraatit ry
Varkauden kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja
Eduskuntavaaliehdokas 2015
 
Facebook -virta

Yhteystiedot

Timo Suhonen
timo.suhonen@efora.fi
040 356 6869