Sdp

Kuntavaaliehdokas 2017

Timo Suhonen

Olen Varkautelainen kunnanvaltuutettu ja Varkauden Sosialidemokraatit ry:n puheenjohtaja. Vaikutan myös työpaikkani asioihin luottamusmiehen ominaisuudessa. Asun tällä hetkellä Varkauden Lehtoniemessä vaimon ja kolmen lapsen kanssa. Lue lisää »

Warkauden Lehti - Varkautta ei ajeta alas! 4.1.2017

Varkauden kaupungin talousarvio 2017 oli lähtökohdiltaan haastava.

Tiedossa olevat arviot esimerkiksi verotulojen ja valtionosuuksien pienenemisestä noin neljän miljoonan euron suuruisesti ovat merkittäviä muutoksia.

Aiempien vuosien kertynyt alijäämä on saatu tavoitteen mukaisesti katettua vuoden 2016 loppuun mennessä kun talousluvut vahvistuvat ennustetusti ja ylijäämäisesti.

Valtuustossa (12.12.2016) käsitelty talousarvio on tasapainossa. Alijäämää ei ole tarkoitus tehdä.

Riskit ja uhkakuvat ovat kuitenkin olemassa sosiaali- ja terveys sektorilla johtuen pitkälti edelleen kaupunkiamme kurjistavasta sitkeästä epidemiasta eli pitkäaikaistyöttömyydestä.

Emme kuitenkaan alistu pelkästään voivottelemaan asian osalta, vaan toimenpiteitä on tehty ja tehdään edelleen.

Kaupungin tärkeimmät ja vaikuttavimmat asiat niin talouslukujen kuin inhimillisen vaikuttavuuden osalta on juuri työllisyyden hoidossa sekä perusturvan kattavuudessa.

Valmistelussa ollut ja päätettäväksi tammikuussa tuleva työllisyysohjelma on yksi tärkeä elementti, kun kaupunki lähtee parantamaan systemaattisesti työttömyydestä johtuvia epäkohtia.

Varkauden kaupunki, elinkeinoyhtiöt, yrittäjät sekä kolmas sektori yhdessä toimien tavoitteellisesti tuo varmasti toivottua tulosta. Uskon että yhdessä tehden avoimin mielin suunta on työllisyysasioissa oikea.

Varkauden kaupungin elinkeinoasiat ja vaikuttavuus siihen, että toimintaympäristö olisi mahdollisimman hyvä yrittäjyydelle ja tätä kautta työllisyydelle, on oltava hallussa keskeisten toimintojen osalta.

Esimerkiksi teknisen toimen osalta maa- ja kaavoitus asiat sekä elinkeinoyhtiöiden rohkea ja aktiivinen toimiminen tuo pohjaa sille, että tänne Varkauteen tulevaisuudessa on mahdollista luoda uutta yrittäjyyttä. Datacenter-valmiuksien luominen on tästä hyvä esimerkki tulevaisuuteen valmistautumisesta.

Tulevaisuutta, yrittäjyyttä ja työllisyyttä ei taatusti Varkaudessa paranneta valituksilla ja eriävillä mielipiteillä, tämä on täysin varma asia ja toivon, että kaikki päättäjät ymmärrettäisiin tämä tärkeä asia tulevana vuotena.

Talousarviossa on paljon yksittäisiä asioita, jotka koskettavat mitä suurimmissa määrin suoraan kuntalaisia.

Varhaiskasvatuksessa subjektiivisen hoito-oikeuden säilyminen, yli 3-vuotiaiden ryhmäkokojen ennallaan pysyminen, päiväkotien investoinnit, sosiaali- ja terveyspuolella hoitajamitoituksen huomioiminen, sivistyspuolella investoinnit liikuntamahdollisuuksiin sekä kouluinvestoinnit ovat esimerkkejä siitä, että päätöksenteossa ei olla todellakaan valmiita ajamaan Varkautta alas.

Kaupungin imagosta puhuttaessa keskeisimmät ja siihen merkittävästi vaikuttavat asiat ovat tietysti päätöksenteon vaikuttavuuden arvioinnissa.

Tältä osin näen, että juuri perusvalmiuksien toimivuutta tulee tarkastella kriittisesti ja epäkohtiin on puututtava välittömästi.

Warkauden imagoon vaikuttaa myös kaupungin asukkaat. Kuntalaisten aktiivisuus ja palautteen antaminen rakentavasti palvelee tarkoitustaan.

Hiihtolatujen kunnossapidon vertailu naapurikuntiin nähden on toki tärkeä asia ja jokaisena talvena esille nostettu. Toivon että asia korjaantuu ja ettei sen vuoksi kenenkään tarvitse harkita muuttoa paikkakunnalta.

Hyvää uutta vuotta 2017!
Timo Suhonen

Kirjoittaja on kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja (sd.).
Facebook -virta

Yhteystiedot

Timo Suhonen
timo.suhonen@efora.fi
040 356 6869