Sdp

Kuntavaaliehdokas 2017

Timo Suhonen

Olen Varkautelainen kunnanvaltuutettu ja Varkauden Sosialidemokraatit ry:n puheenjohtaja. Vaikutan myös työpaikkani asioihin luottamusmiehen ominaisuudessa. Asun tällä hetkellä Varkauden Lehtoniemessä vaimon ja kolmen lapsen kanssa. Lue lisää »

Warkauden Lehti - Varkaudessa investoidaan 25.11.2015

Vuoden 2016-talousarvion käsittely on alkanut kaupunginhallituksessa. Talousarvion käsittely on jatkunut kuluneella viikolla. Tämän vuoden talouden toteuma näyttäisi toteutuvan ylijäämäisenä. Ensivuoden talousarvio on rakennettu myös ylijäämäiseksi ja tämä toteutuessaan olisi jo kolmas peräkkäinen vuosi ylijäämäisenä. Suunta on oikea. Talouden sopeuttamistyöryhmä on tehnyt työtään tavoitteena se, että kumulatiivinen alijäämä aiemmilta vuosilta saadaan katettua vuoteen 2016 mennessä. Nyt näyttää että tämä tavoite toteutuu 2017.

Ensivuoden budjettiin on sidottu merkittäviä investointeja jotka palvelevat kuntalaisia monessa ikäryhmässä. Merkittävin on tietysti 4 miljoonan euron varaus Waltterin yhtenäiskoulun investointiin. Kuntalaisia palvelevia investointeja on myös liikuntatalon isonsalin parkettilattia joka uusitaan nykyaikaisella mattopinnalla. Kämärin yläkenttä peruskorjataan. Keskuskentälle tekonurmikentälle uusitaan valaistus. Avustuksia on tulevaan talousarvioon varattu Varkaudessa järjestettävien kohtalaisen merkittävien, jopa kansainvälistäkin huomiota saavien tapahtumien toteutumiseen. Investoinneissa on myös varauksia muutaman keskeisen kadun perusparantamiseen, jotka ovat jo aiemmissa suunnitelmissa olleet kirjattuna mutta jääneet lopulta tekemättä.

Ensivuoden talouteen vaikuttaa myös sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta hankesuunnittelun käynnistyminen Varkauden sairaalan kiinteistöön liittyen. Valtakunnallisen sote-ratkaisunkin myötä on tarpeen selvittää mahdollisimman kattavasti mitä ja miten Varkauden sairaalapalveluiden tarpeet tilojen suhteen tulevaisuudessa muotoutuvat. Tässä lähtökohtana on Varkautelaisten ja mahdollisuuksien mukaan laajemmankin alueellisen tarpeen kattavuus perus- ja peruserikoisterveyspalveluiden osalta.

Perusturvalautakunnan painopisteissä on talousarviossa mainittu lasten- nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen. Tämä pitää sisällään myös projektin, jossa Sos-lapsikylä on mukana kehittämässä perhetyön kokonaisvaltaista kattavuutta. Perheiden tarpeet tulee huomioida aiemmin ja paremmin. Varkauden sosiaalinen paine ja tarve on suuri esimerkiksi korkeasta työttömyydestä ja pitkäaikaistyöttömyydestä johtuen, joten tämänkaltainen projekti jossa asiantuntijuutta saadaan mukaan luotettavan kolmannen sektorin edustajien kautta on erittäin tärkeää.

Sivistystoimessa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta on haasteita tiedossa, jo valtiotason tulevien päätöksien myötä. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen ja ryhmäkokojen suureneminen tuo paineita toimintaan. Samalla tämä voi tuoda kuntalaisiin nähden epätasa-arvoisuutta hoidon saannin osalta. Onkin mielenkiintoista nähdä miten kaupunginhallitus- ja valtuusto tulee tätä huomioimaan päätöksissään.

Talousarvio on kokonaisuudessaan laadittu tasapainoiseksi. Aiempia vuosia enemmän on nähtävissä niitä tarpeellisia investointeja kuntalaisten palvelujen tarpeen täyttämiseksi. Henkilökohtaisesti suhtaudun tähän budjettiin varsin myönteisesti.

Lentoliikenteen tukemiseen varattu 400 000 euron tuki on asia johon suhtaudun varsin epäuskoisesti. Edelleen näen tärkeänä kaupunginvaltuuston- ja hallituksen linjauksen siitä, että Varkaus päättää lentoliikenteen tukemisesta sitten, kun aikataulut ja kustannus on tiedossa. Näen tämän aiemman päätöksen hyvin ohjaavana, kun teen päätöstä tästä varatusta tuesta.

Timo Suhonen (sd)
Kaupunginhallituksen 1.varapuheenjohtaja
Facebook -virta

Mielipidekirjoitukset

25. Elokuuta 2012
Miljoonia maksetaan, satoja irtisanotaan. Tämän päivän globaalissa, kvartaalitaloudessa tehdään varsinkin isoissa yrityksissä, henkilöstölle mitä halutaan. Itella kävi viime vuonna kovat yt – neuvottelut, jotka koskettivat ...
Katso kaikki mielipidekirjoitukset »

Yhteystiedot

Timo Suhonen
timo.suhonen@efora.fi
040 356 6869