Sdp

Kuntavaaliehdokas 2017

Timo Suhonen

Olen Varkautelainen kunnanvaltuutettu ja Varkauden Sosialidemokraatit ry:n puheenjohtaja. Vaikutan myös työpaikkani asioihin luottamusmiehen ominaisuudessa. Asun tällä hetkellä Varkauden Lehtoniemessä vaimon ja kolmen lapsen kanssa. Lue lisää »

Warkauden lehti - Varhaiskasvatus on myös kunnan vetovoimatekijä! 24.2.2016

Keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten muodostama hallitus on esittänyt varhaiskasvatukseen merkittäviä heikennyksiä, joilla on negatiivisia vaikutuksia lapsiperheiden tulevaisuuteen. Subjektiivisen hoito-oikeuden rajaaminen, ryhmäkokojen suurentaminen sekä päivähoito- ja ilta- sekä aamupäiväkerhojen maksujen mittavat korotukset tulevat kokonaisuudessaan heikentämään juuri lasten etua.

Subjektiivinen päivähoito-oikeus on tärkeä erityisesti heikompiosaisille perheille, sillä se tutkimusten mukaan tasaa koulutukseen ja tulotasoon liittyvää yhteiskunnallista epätasa-arvoisuutta, sekä toimii ennaltaehkäisynä olemassa olevien ongelmien syvenemiselle. Ryhmäkokojen suurentaminen on myös iso riski. Opetus- ja kulttuuriministeriön muistioluonnoksen mukaan henkilöstön määrän vähentäminen ja lapsiryhmän koon kasvattaminen vähentäisi henkilökunnan mahdollisuuksia jokaisen lapsen yksilölliseen ja lapsiryhmän tarpeiden mukaiseen kohtaamiseen, huomioimiseen, havainnoimiseen sekä lapsen kehityksen ja oppimisen tukemiseen.

Päivähoitomaksujen korotukset tarkoittaisivat sitä että esimerkiksi korkein päivähoitomaksu nousisi 354 euroon kuukaudessa. Esimerkkilaskelman mukaan perheen kaksi lasta päivähoidossa tulisi maksamaan korkeimmassa maksuluokassa yhteensä 673 euroa kuukaudessa. Ilta- ja aamupäiväkerhojen maksuja esitetään nostettavaksi 100 %. Esimerkiksi iltapäiväkerhomaksun ollessa nyt 80 euroa kuukaudessa voi se jatkossa olla jo 160 euroa kuukaudessa.

Kuntien päättävät toimielimet voivat arvioida näitä hallituksen esityksiä ja niiden vaikutuksia oman kaupungin vetovoimaisuuteen ja siihen kuuluisaan imagoon. Säästösyistä tehdyt esitykset varhaiskasvatuksen heikentämiseen ei saisi mennä kunnissa läpi ilman läpivalaisua ja vaikutusarviointia lasten kehittymisen ja oppimisen osalta. Pienimmissä kunnissa taistellaan jo nyt olemassaolosta. Asukaskadon kasvaessa ei voi olla niin, että tällaiset suuret kokonaisuudet kuten varhaiskasvatuksen toimivuus ja kattavuus jätettäisiin huomioimatta.

Kunnan satsatessa lastenhoitoon ja varhaiskasvatukseen kasvattaa se vetovoimaa ja lapsiperheiden mahdollisuuksia valita se kunta asuinpaikakseen kun talousalueella on tarjolla työtä esimerkiksi suurten investointien myötä. Kunnan on osoitettava varhaiskasvatuksen toimivuus ja kehittäminen tulevaisuudessakin.

Hoito-oikeuden rajaaminen, ryhmäkokojen suurentaminen ja hoitomaksujen merkittävät nostamiset eivät ole toiminnan kehittämistä.

Sen sijaan huolehtiminen kunnassa siitä että lapset saavat ammattimaista ja turvallista hoitoa pienimmäisestä aina iltapäiväkerholaiseen lapsiperheiden taloudellinen tilanne järkevästi huomioiden, tuo varmasti hyvää niin taloudellisesta kuin inhimillisestäkin näkökulmasta.

Lapsiperheistä kannattaa kilpailla. Kunta joka osoittaa kokonaisuudessaan peruspalveluiden toimivuuden niin sosiaali- kuin sivistystoimien osalta on kovassa kurssissa tulevaisuudessa. Henkilökohtaisesti haluan ehdottomasti asua sellaisessa kunnassa.

Timo Suhonen
Varkaus
Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja
Savo-karjalan Sosialidemokraatit
Varapuheenjohtaja
Facebook -virta

Yhteystiedot

Timo Suhonen
timo.suhonen@efora.fi
040 356 6869