Sdp

Kuntavaaliehdokas 2017

Timo Suhonen

Olen Varkautelainen kunnanvaltuutettu ja Varkauden Sosialidemokraatit ry:n puheenjohtaja. Vaikutan myös työpaikkani asioihin luottamusmiehen ominaisuudessa. Asun tällä hetkellä Varkauden Lehtoniemessä vaimon ja kolmen lapsen kanssa. Lue lisää »

Warkauden Lehti - Vanhoista ja uusista pitää huolehtia

Vanhoista ja uusista pitää huolehtia.

Valtuustossa 25.2. esittäytymässä käyneet energia-alan nokkamiehet Andritzilta sekä Foster Wheelerilta antoivat kuvan siitä, että Varkaus on myös jatkossakin teknologiateollisuuden huippukeskittymä. Tämä on meille erittäin tärkeää. Nämä yritykset, sekä heidän yhteinen konepajayhtiö Warkaus Works, on  massan lajittelun ja jauhatuksen, metallialan osaajana tunnetun AFT:n lisäksi tärkeimmät talousalueen teollisen työvoiman työllistäjät. Oma lukunsa tietysti on myös edelleen Stora Enso, joka sitkeistä huhuista huolimatta tekee paperia ja sellua, ilmeisen hyvällä tuloksella. Nämä kaikki edellä mainitut ovat rehellisesti sanottuna olemassaolomme keskeisimmät tekijät. Paperiteollisuuden kontatessa, on teknologiateollisuus noussut entistä tärkeämmäksi talousalueemme veturiksi. Tulevaisuuden suunnitelmat ja kaupungin poliittisen strategian mukaiset päätökset on oltava linjassa näiden toimintojen kanssa. Päivitettävässä, Varkauden kaupunkistrategiassa - tulee olla keskeisin viesti se, että olemassa olevat teollisuuden toimintaedellytykset Varkaudessa turvataan.

Toinen, edelleen tärkeäksi tiedostettu seikka on se, että pk - yritysten kannattavaan toimintaan ja tätä kautta työllistymiseen tulee satsata niin, että tulevaisuudessa kasvuedellytykset olisi olemassa. Rakennemuutoksen myötä elinkeinotoimi on Varkaudessa "ulkoistettu" ja edelleen olen kriittinen sen tuomaan tulokseen. Elinkeinotyöryhmän puheenjohtajan, Kari Rajamäen viesti työryhmän tiukentuvasta linjasta on tervetullut. Itse ryhmään kuuluvana koen, että konkreettista on saatava aikaan. Uskon myös, että realiteetit huomioiden, ei kai ole muuta mahdollisuuttakaan. Elinkeinotyöryhmä on hallituksen työrukkanen elinkeinoelämän kehityksessä. Tämä mielestäni tarkoittaa sitä, että myös elinkeinoyhtiön toimintaa on edelleen tarkasteltava tarvittaessa kriittisin silmin. On tiedostettava, onko elinkeinoyhtiö tehnyt oikeita asioita, koskien esimerkiksi juuri tukea ja apua tarvitsevien pk -yritysten kohdalla. Saadut viestit siitä, että Navitas Kehitys olisi jättänyt huomioimatta yrittäjiltä tulleita avunpyyntöjä, on nämä tarkistettava ja tarvittaessa ohjattava asiat käsiteltäviksi. Samoin yrittäjille tarkoitetut työllistymisen ja taloudellisen tuen edellytykset ja perusteet, on oltava helposti löydettävissä.

Edessä siintävä kaupungin talouden tasapainottamisohjelma antaa päättäjille raamia siitä, mikä on todella tärkeää ja mistä on tarvittaessa luovuttava. Vaikeiden valintojen edessä näen että selkeästi kaupunkilaisten  jokapäiväisen elämän kannalta tärkeiden palveluiden kohdalla ei voida säästä niin, että palvelut kärsisivät. Sen sijaan vakavasti on edelleen harkittava sitä, laitetaanko satoja tuhansia tai jopa miljoonia euroja siihen, että projektit pyörii tehottomana tai siihen, että voidaan kehua että meillä on oma lentokenttä. Omaksi lentokentäksi voitanee kutsua tarvittaessa myös Kuopiossa olevaa toimivaa kenttää. Valaistu, hyvin hoidettu tie välissä tukisi tätä ajatusta. Tässä asiassa asian tärkeyttä voidaan mitata myös yritysten oman osallistuvuuden kautta. Joka tapauksessa rohkeutta tarvitaan niin päättäjiltä kuin yrittäjiltäkin.

Timo Suhonen
Varkauden kaupunginhallituksen 1.varapuheenjohtaja
Facebook -virta

Yhteystiedot

Timo Suhonen
timo.suhonen@efora.fi
040 356 6869