Sdp

Kuntavaaliehdokas 2017

Timo Suhonen

Olen Varkautelainen kunnanvaltuutettu ja Varkauden Sosialidemokraatit ry:n puheenjohtaja. Vaikutan myös työpaikkani asioihin luottamusmiehen ominaisuudessa. Asun tällä hetkellä Varkauden Lehtoniemessä vaimon ja kolmen lapsen kanssa. Lue lisää »

Warkauden Lehti - Työuran kesto ja eläköityminen

Työuran kesto ja eläköityminen

Keskustelut eläkeiän alarajan nostamisesta ovat kiihtyneet kevättä kohti mentäessä. Spekulointi eläkekysymyksestä on ollut päivittäistä, niin lehdissä kuin valtakunnan televisio uutisoinnissakin.

Aiheellista keskustelu on sen vuoksi, että on tiedossa se, että julkisen talouden kestävyys edellyttäisi pidempiä työuria tulevaisuudessa.

Pidennetystä työurasta keskusteltaessa, EK näkee helpoiten ratkaisun siinä, että vanhuuseläkkeen alaikärajaa nostettaisiin 65 vuoteen. Eli mielestäni EK – työnantajan edustaja, pyrkii näin pääsemään asiassa helpoimman kautta, sieltä mistä aita on matalin.

Työntekijäpuolella, SAK on puhunut jo kauan siitä, että työuria on pidennettävä ja työelämän hyvinvointiin on satsattava. Työssä jaksamisesta on huolehdittava, jolloin työurat luontaisesti pidentyisivät tulevaisuudessa. Samaten, työurien pidentämiseksi on tärkeää, että on työtä. Työttömyyden lasku, pidentäisi työuria. Tämän vuoksi hallitusohjelmaan sidottu tavoite esimerkiksi nuorisotyöttömyyden kitkemiseksi, on erittäin tarpeellinen. Palkkatyöläinen -  uutisoi lehdessään luottamusmiehille tehtyä kyselyä seuraavasti. SAK:n luottamusmiespaneelin mukaan työntekijät ovat valmiita työskentelemään yli 63-vuotiaana, mutta työnantajat eivät ole edistäneet ikääntyvien työntekijöiden työssä pysymistä.

– ”Elinkeinoelämän keskusliitto EK vaatii suureen ääneen eläkeiän nostoa, mutta samaan aikaan työnantajat eivät ole innokkaita toimimaan työurien pidentämiseksi”, muistuttaa SAK:n kehittämispäällikkö Juha Antila. Luottamusmiespaneelissa kysyttiin myös asioita, jotka saisivat jatkamaan työelämässä 63 ikävuoden jälkeen. Parhaiten työssä jatkamista motivoivat mielekäs työ, hyvä ja kannustava työyhteisö, työn keventäminen, ikääntyvien työntekijöiden työn arvostaminen sekä joustavammat työajat.

Tämä siteerattu näkemys Palkkatyöläisestä, ikääntyvien työntekijöiden työssä pysymisestä, on paikkansa pitävä. Yritysten käydessä esimerkiksi yt-neuvotteluja tuotannollisista ja taloudellisista syistä, on yleinen käytäntö, että työnantaja irtisanoo ensimmäisten joukossa niitä työntekijöitä, joilla on ns.työttömyysputki mahdollisuus, eli oikeus lisäpäiviin työttömyyden jatkuessa yli 500 päivää. Näiden putkeen irtisanottujen työura suurimmalta osin päättyy siihen. Erittäin harva haluaa jatkaa työuraa muualla, kun se tuttu työ, jopa usean vuosikymmenen kestänyt työsuhde samaan työnantajaan katkeaa. Tämän vuoksi on erityisen ristiriitaista se, että työnantajan keskusjärjestö haluaa ehdottomasti nostaa eläkeikää ja samalla yritykset kuitenkin irtisanovat suurin joukoin yli 57 vuotiaita työntekijöitä.

Työmarkkinakeskusjärjestöjen raamiratkaisu, kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta marraskuussa 2011, toi myös mahdollisuuksia työelämän hyvinvoinnin kehittämiseen. Kirjauksia tehtiin, mutta miten ne käytännössä toteutuvat, jää nähtäväksi. Tämän päivän globaalissa kvarttaalitaloudessa näyttäisi edelleen se tehokkuus, menevän kaiken kehityksen ja inhimillisen huomioimisen edelle. Raamiin kirjattu maltillinen palkkaratkaisu n.2,4 % oli EK:n mielestä ensiarvoisen tärkeää Suomen menestyksen kannalta tulevaisuudessa.

Vertailukohdaksi voidaan kuitenkin ottaa tieto siitä, miten Stora Enson toimitusjohtajan vuosipalkka nousi 132 %. Tämä antaa hyvän perspektiivin siitä, miten vakavasti voidaan ottaa esimerkiksi EK:n julkilausumat, vaikka siitä eläkeiän pakkonostosta.

Timo Suhonen
Facebook -virta

Mielipidekirjoitukset

25. Elokuuta 2012
Miljoonia maksetaan, satoja irtisanotaan. Tämän päivän globaalissa, kvartaalitaloudessa tehdään varsinkin isoissa yrityksissä, henkilöstölle mitä halutaan. Itella kävi viime vuonna kovat yt – neuvottelut, jotka koskettivat ...
Katso kaikki mielipidekirjoitukset »

Yhteystiedot

Timo Suhonen
timo.suhonen@efora.fi
040 356 6869