Sdp

Kuntavaaliehdokas 2017

Timo Suhonen

Olen Varkautelainen kunnanvaltuutettu ja Varkauden Sosialidemokraatit ry:n puheenjohtaja. Vaikutan myös työpaikkani asioihin luottamusmiehen ominaisuudessa. Asun tällä hetkellä Varkauden Lehtoniemessä vaimon ja kolmen lapsen kanssa. Lue lisää »

Warkauden Lehti - Työttömyysturvaa sekä työllisyyttä 19.3

Vuoden 2014 alusta alkaen on työttömyysturvalakiin tullut muutoksia, joita ammattiyhdistysliikekin on ollut pitkäjänteisesti ajamassa. Yksi keskeisimmistä muutoksista on se, että työssäoloehto lyhenee 36:sta viikosta 26:n viikkoon. Tämä tarkoittaa että työttömyyskassan jäsenelle voidaan maksaa ansiopäivärahaa aikaisintaan 26:n viikon työskentelyn ja kassan jäsenyyden jälkeen. Lyhyempi 26:n viikon jäsenyys- ja työssäoloehto koskee niitä henkilöitä jotka ovat työskennelleet 29.12.2013 jälkeen yhden työssäoloehdon täyttävän kalenteriviikon, tehtyään pohjalle sen 25 työssäolojakson. Jo 18 tunnin työskentely viikossa täyttää työssäoloehdon.

Asia on merkityksellinen niiden työttömien kohdalla, jotka siis ovat pääsemässä ansiosidonnaisen piiriin vain 18:sta tuntisen viikkotyöskentelyn jälkeen. Olenkin asiasta tehnyt valtuustoaloitteen, jossa edellytin Varkauden kaupungin pikaisesti selvittävän Te - toimiston kanssa, kuinka monta tällaista henkilöä on työttömänä. Laskennallisesti tämän asian huomioiminen on työttömän sekä kaupungin kannalta tärkeää. Esimerkiksi kaupungin palkkaama 10 euron tuntipalkalla työskentelevä henkilö, tehtyään 18:sta tunnin työviikon toisi kaupungille kaikkine sivukuluineen kustannuksia noin 270 euroa. Tällä panostuksella kaupunki saisi työttömän ansiosidonnaisen päivärahan piiriin.  Tämä olisi etu niin työttömälle kuin kaupungille kertyvien veroeurojen suhteen. Tällä järjestelyllä voidaan mahdollisesti myös vaikuttaa myönteisesti niin sanotun Kela-sakkomaksujen määrään.

Kaupungin täytyy toimia pikaisesti. Asiassa voidaan hyödyntää myös pienten ja keskisuurten yritysten tarvetta saada työvoimaa ainakin siltäosin, kuin työssäoloehto vaatisi.

Toinen merkittävä asia työllisyyden kannalta on se, miten hyödynnetään Eu - direktiivin mahdollistama työllistämisvelvoitteen käyttö julkisissa hankinnoissa. Kansallinenkaan hankintalaki ei estä ottamasta hankintatoimessa huomioon työllisyyteen liittyviä tekijöitä. Karjalainen uutisoi (4.3.2014), että Lieksan kaupunki ottaa työllisyyden huomioon hankinnoissaan. Kaupungin yksiköiden tulee jatkossa edistää hankinnoissaan työllisyyttä nuoriso -  ja pitkäaikaistyöttömyyden, ammattiin opiskelevien harjoittelu - sekä työssäoppijoiden kohdalla. Näin kaupunki vähentää työttömyydestä aiheutuvia kustannuksia, joita kaupunki maksoi Kela - sakkomaksuina 900 000 euroa.

Itä - Suomen merkittävimpiin investointeihin kuuluva Riikinvoiman jätteenpolttolaitoshanke, on lähtenyt toiselle kilpailutuskierrokselle. Nyt on erittäin tärkeää, että tällä kertaa työllistämismahdollisuudet huomioidaan ja korostetaan mahdollisuuksien mukaan. On koko talousalueen etu, että näin suuressa hankinnassa käytetään kaikki mahdollisuudet, niin paikallisesti, kuin lähikuntienkin osalta, työvoiman saamiseksi. Kilpailutuksessa pitääkin ehdottomasti huomioida, EU - direktiivin ja kansallisen hankintalain mukaisesti työttömyyden hoito. Tässä asiassa ei kannata tilaajan ujostella, eivät ne Suomen ulkopuolellakaan jätä mahdollisuuksiaan käyttämättä.

Timo Suhonen
Kaupunginhallituksen 1.varapuheenjohtaja (Sd)
Varkaus
 
Facebook -virta

Mielipidekirjoitukset

25. Elokuuta 2012
Miljoonia maksetaan, satoja irtisanotaan. Tämän päivän globaalissa, kvartaalitaloudessa tehdään varsinkin isoissa yrityksissä, henkilöstölle mitä halutaan. Itella kävi viime vuonna kovat yt – neuvottelut, jotka koskettivat ...
Katso kaikki mielipidekirjoitukset »

Yhteystiedot

Timo Suhonen
timo.suhonen@efora.fi
040 356 6869