Sdp

Kuntavaaliehdokas 2017

Timo Suhonen

Olen Varkautelainen kunnanvaltuutettu ja Varkauden Sosialidemokraatit ry:n puheenjohtaja. Vaikutan myös työpaikkani asioihin luottamusmiehen ominaisuudessa. Asun tällä hetkellä Varkauden Lehtoniemessä vaimon ja kolmen lapsen kanssa. Lue lisää »

Warkauden Lehti - Takaisinottovelvoitetta pidennettävä

Takaisinottovelvoitetta pidennettävä

Stora Enson Varkauden sellutehtaalle haetaan työntekijöitä määräaikaisiin työsuhteisiin oppisopimuksella. Tämä on erittäin hyvä, sillä tehtaalla ovet ovat olleet auki vain toiseen suuntaan usean vuoden ajan. Perustelut määräaikaisiin työsuhteisiin oppisopimuksella ovat työnantajan mukaan ne, että tällä varaudutaan sellutehtaalta eläköitymisen kautta tapahtuvaan vähenemiin lähivuosina. Itseäni tässä asiassa mietityttää se, että kun työnantaja on vuodesta 2006 alkaen irtisanonut useita satoja työntekijöitä, konekannan alasajojen vuoksi, on näistä irtisanomisista johtuen edelleen pitkäaikaistyöttömänä suurin osa työntekijöistä. Viimeisin iso aalto koettiin painopaperikoneiden lakkautusten myötä 2010 syksyllä. Tällöin irtisanottiin reilut kaksisataa ihmistä.

Nyt, "äkillinen" työvoiman tarve kuulostaa irtisanottujen korvissa varmasti vähintäänkin oudolta ja epäoikeudenmukaiselta. Takaisinottovelvoitteet ovat kaikkien viimeisten irtisanottujen paperialan ammattilaisten kohdalla päättyneet tämän vuoden aikana. Työvoiman tarve lähitulevaisuudessa olisi pitänyt huomioida irtisanomistilanteissa, mutta perinteisesti yt - neuvotteluissa työnantajan edustajat pyrkivät vähentämään, laillisin oikeuksin siis, niin paljon kuin se suinkin on mahdollista. Tällöinhän lähitulevaisuudenkaan tarvetta resurssien osalta, yrityksen edustajien ei tarvitse huomioida lainkaan, valitettavasti.

Työsopimuslaki kertoo takaisinottovelvoitteesta seuraavaa : "Jos työnantaja on irtisanonut työsopimuksen taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä, työnantajalla on takaisinottovelvollisuus. Tämä tarkoittaa, että jos työnantaja tarvitsee yhdeksän kuukauden kuluessa irtisanomisajan päättymisestä työvoimaa samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt, on työnantajan otettava yhteyttä työvoimatoimistoon ja selvitettävä, onko ko.työntekijä edelleen siellä työnhakijana. Jos näin on, tätä työtä on tarjottava entiselle työntekijälle, joko suoraan tai työvoimatoimiston kautta"

Takaisinottovelvoitteen tarkoitushan on turvata taloudellisesta ja tuotannollisesta syistä irtisanottujen työsuhdeturvaa ja työllistymistä. Kikkailua työmarkkinoilla on ilmennyt ja valitettavasti ilmenee yhä. Yritysten tuloksellisuuden haku on äärimmillään juuri sitä, että jo alkuunkin heikkoa yt - lakia sekä työsopimuslakia noudattaenkin irtisanotuilla ei ole työsuhdeturvaa juuri lainkaan. Esimerkiksi muualla Euroopassa keskimäärin työsuhdeturva on parempi kuin meillä. Irtisanomisturva on myös rahallisesti mitattuna Suomessa keskimääräisesti heikompi kuin muualla Euroopassa. Tämä varmasti on vaikuttanut siihen, että heikompiosaisia ollaan kotimaassa työntekijöiden työsuhdeturvaa mitattaessa. Tämähän tarkoittaa sitä, että täältä on helpompi ja halvempi työvoimaa karsia kuin muualla Euroopassa.

Nyt siis työnantajan tarve työntekijöistä, samankaltaisiin tehtäviin irtisanottuja ajatellen on olemassa. Valitettavasti juuri nyt, kun kaikkien irtisanottujen takaisinottovelvoitteet ovat päättyneet, vai juuri siksi ? Tämä on taas yksi esimerkki siitä, että yt - sekä työsopimuslakia on ehdottomasti parannettava työntekijöiden näkökulmasta. Ensimmäisenä, täytyy takaisinottovelvoite ajallisesti muuttaa siten, että työsuhteen päättymisen jälkeen se on voimassa vähintään kolme vuotta. Tämä takaisi sen, että esimerkiksi tässä ko.tapauksessa irtisanotut, tehtäviä hakevat olisivat oikeutetusti ensisijaisesti valittavina näihin avoimina oleviin työpaikkoihin. Ja kaikella kohtuudella, näinhän tämän asian täytyisi olla.

Timo Suhonen
Varapääluottamusmies ja kaupunginvaltuutettu (sd)
Facebook -virta

Yhteystiedot

Timo Suhonen
timo.suhonen@efora.fi
040 356 6869