Sdp

Kuntavaaliehdokas 2017

Timo Suhonen

Olen Varkautelainen kunnanvaltuutettu ja Varkauden Sosialidemokraatit ry:n puheenjohtaja. Vaikutan myös työpaikkani asioihin luottamusmiehen ominaisuudessa. Asun tällä hetkellä Varkauden Lehtoniemessä vaimon ja kolmen lapsen kanssa. Lue lisää »

Warkauden Lehti - Säästöjen vaikutukset tiedettävä

Säästöjen vaikutukset tiedettävä

Uudesta valtuustokaudesta on nyt ensimmäinen puolivuotinen takana. Uusi valtuusto sekä hallitus kautta aloittaessaan tiesi varmasti, mitkä vaikeudet ovat edessä. Taloudellinen uhka sekä työllisyystilanteen vaikeus on leimannut kaupungin toimintaa. Kaupunginhallitus päättikin kesäkuun kokouksessaan asettaa kaikille hallintokunnille kovat säästötavoitteet loppuvuoden osalta.

Säästötavoitteiden lisäksi loppuvuodelle, on hallituksen asettama talouden tasapainotustyöryhmä aloittanut työnsä, tavoitteenaan selvittää mahdollisuudet joilla hallitus ja valtuusto voisi päättää tulevista säästötoimenpiteistä. Kaupunki ja päättäjät ovat siis ehdottoman pakon edessä, kun katsotaan talousennusteita sekä tiedostetaan alijäämäinen budjetti kuluvallekin vuodelle. Alijäämäisestä budjetistahan valitettavasti näyttää tulevan vielä suurempi, mitä valtuusto päätti edellisessä talousarviokokouksessaan. Kuten kaupunginjohtajakin on useaan otteeseen tuonut julki, on yksinkertaisesti niin, että menot ovat suuremmat kuin tulot näillä olemassa olevilla rakenteilla.
 Esimerkiksi Sosiaali- ja terveyspuolelta odotetaan merkittäviä rakenteellisia muutoksia jotka näkyisivät säästöinä tulevina vuosina. Ilman kulukuuria ei kuitenkaan jää varmuudella yksikään hallintokunta. Talouden kehitystä onkin kovasta paineesta johtuen katsottava kokonaisvaltaisesti. Päätösten on oltava tiedostettuja. Päättäjien on tiedettävä mitä vaikutuksia säästöt tuo kuntalaisille. Viime hallituksen kokouksessa puhuttiin täysin yksimielisesti siitä, että esimerkiksi nyt kuluvan vuoden säästövelvoitteet ja niihin liittyvät virkamiesesitykset on tultava hallitukselle tiedoksi avoimesti niin, että jokainen hallituksen jäsen tietää säästöjen vaikutukset kaupunkilaisten elämässä. Samoin säästöihin liittyvä tiedottaminen ja pakolliset toimenpiteet ja perusteet on oltava tiedossa myös kuntalaisilla. Näin vaikeista asioista voitanee päästä helpoiten eteenpäin, tavoitteena saada meille elinkelpoinen ja taloudellisesti vakaa kaupunki.

Kesäkuussa, ennen kesälomien alkua sosialidemokraattien valtuusto-  ja hallitusryhmän kasvua koskevassa uutisoinnissa, kristillisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Esa Tuovinen, epäili lehtilausunnossaan tulevien suurien säästöesityksien läpiviennin vaikeutta, johtuen vasemmisto - enemmistöstä niin hallituksessa kuin valtuustossakin. Henkilökohtaisesti olen hämmästynyt epäilyistä, koska kuten aiemmin totesin, oli kaupunginhallitus täysin yksimielinen keskustellessaan tulevien säästövelvoitteiden vaikutusarvioinnista sekä tiedonsaannista ennen varsinaisia toimenpiteitä. Poliittinen yhteistyö on nyt siis todellisessa puntarissa, kun käydään käsiksi vaikeisiin asioihin. Jokaisella ryhmällä on varmasti omia painotuksia sekä arvoja, mutta kaikkein tärkeintä kaikkien osalta lienee kuitenkin se, että säästöjä saadaan mahdollisimman inhimillisin seurauksin, mikä liittyy kaupunkilaisten jokapäiväiseen elämään.

Henkilökohtaisesti tiedän joidenkin toimintojen osalta sen, mitkä pyörivät tyhjäkäynnillä ja mistä saadaan taatusti vähin vaurioin säästöjä, mutta julkisen keskustelun aika on syksymmällä. Samoin vastuita laajentamalla saadaan kuluja pienennettyä niillä alueilla, jotka ei suoraan vaikuta kuntalaisten elämään.

Nyt on aika hengähtää kesänlämmössä ja nauttia läheisten kanssa yhdessäolosta. Käydään paikallisilla palveluntarjoajilla ja tuetaan näin omalta osaltamme yrityselämää. Myös torielämän seuranta on mielekästä näin keskikesällä. Toivotan kaikille Varkautelaisille oikein leppoisia kesäpäiviä !

Timo Suhonen
Varkauden Kaupunginhallituksen 1.varapuheenjohtaja.

 Facebook -virta

Yhteystiedot

Timo Suhonen
timo.suhonen@efora.fi
040 356 6869