Sdp

Kuntavaaliehdokas 2017

Timo Suhonen

Olen Varkautelainen kunnanvaltuutettu ja Varkauden Sosialidemokraatit ry:n puheenjohtaja. Vaikutan myös työpaikkani asioihin luottamusmiehen ominaisuudessa. Asun tällä hetkellä Varkauden Lehtoniemessä vaimon ja kolmen lapsen kanssa. Lue lisää »

Warkauden Lehti - Kesäistä kampanjointia ja kunnallisvaalia

Kesäistä kampanjointia ja kunnallisvaalia

Kuluva valtuustokausi lähenee loppuaan. Kuntavaalit ovat jo kolmen kuukauden kuluttua, jolloin valitaan uusi valtuusto vuosille 2013 – 2016.

Nelivuotinen valtuustokausi on kulunut nopeasti, näin koen. Ensikertalaisena olen saanut mielestäni hyvin oppia kunnallisesta päätöksenteosta ja asioiden hoidosta. Omassa ryhmässä, on ollut hyvä toimia ja päätökset on tehty pääasiassa yksimielisesti. Keskustelua on päätöksistä valtuustoryhmässämme käyty paljon ja erilaisia näkemyksiä ovat valtuutetut tahoillaan rakentavasti esittäneet.
Koen, että puolueessamme ryhmähenki on ollut loistava. Kokeneet ja uudet valtuutetut ovat asioita käsitelleet hyvässä yhteishengessä.

Tuleviin vaaleihin liittyvä ehdokasasettelu, on kehittynyt oikeaan suuntaan. Olemme saaneet listalle hyviä ehdokkaita. On pitkänlinjan kokeneita kunnallispoliitikkoja, sekä uusia aktiivisia toimijoita. Ehdokasmäärä tässä vaiheessa on kohtalaisen hyvä. Näyttäisi myös siltä, että saisimme vielä lisää ehdokkaita listallemme. Tämä on hienoa, kun tiedetään että jokainen puolue joutuu tekemään paljon työtä ehdokashankinnan eteen. Tavoite ehdokasasettelussa näyttäisi täyttyvän.

Kesäinen vaalityö on käynnistynyt niin valtakunnallisesti, kuin paikallisestikin. Olemme olleet Kesäkaduilla, sekä tulemme kampanjoimaan Iltatorilla, jolloin on myös tarkoitus kilpailla leikkimielisesti puolueittain tikanheitossa. Varkauden sosialidemokraattien haasteeseen on jo kokoomus sekä kristilliset vastanneet. Odotellaan vielä vasemmiston, keskustan sekä perussuomalaisten ilmoittautumista kesäiseen kilpailuun. Kampanjointi kiihtyy syksyä päin mennessä.

Vaalien jälkeinen aika tulee olemaan edelleen vaikeaa, huomioiden Varkauden tilanne. Johtoajatus päätöksenteossa on se, että päätösten on oltava mahdollisemman hyvin kuntalaisia palvelevia.  Kaupunkimme taloudellinen tilanne sekä korkea työttömyysaste tiedostaen, on varmasti haasteellista päättäjille se, missä arvojärjestyksessä päätöksiä tehdään. Varkauden edelleen kriisipaikkakuntana ollessa, on taisteltava apatiaa ja negatiivista julkisuutta vastaan. Tarvitsemme tietysti oikeanlaisia päätöksiä, mutta myös päättäjiltä sekä kuntalaisilta tervettä uskoa ja positiivisuutta, tulevaisuuteen luottaen. Lähtökohta on se, että kaupunkilaisten hyvinvoinnin eteen on tehtävä työtä. Luovuttamalla, asiat eivät ainakaan parane.

Yksi merkittävimpiä tehtäviä on ennakoida ja huomioida mahdollisemman konkreettisesti, budjettia valmistellessa, kaupunkimme nuoria ja lapsia koskeva syrjäytyneisyys uhka. Helsingin Sanomat julkaisivat 7.7.  paikkakunnat, joissa syrjäytyneisyys uhka on korkeimmillaan. Ykköspaikalla komeili Varkaus. Tämä on erittäin vakava asia ja tällä on pahimmillaan todella kauaskantoiset vaikutukset. Valtakunnan tasolla hallitus on onneksi reagoinut, huomioimalla hallitusohjelmassa nuorten opiskelu - ja työllistymismahdollisuuksien paraneminen. Kuitenkin, paikallisesti meidän päättäjien on tähän uhkaan reagoitava, koska se on lähin ja suora vaikutin, millä kaupunkilaistemme asioita saadaan parannettua.

Timo Suhonen
Kaupunginvaltuutettu
Varkauden sosialidemokraatit ry:n
Varapuheenjohtaja
Facebook -virta

Yhteystiedot

Timo Suhonen
timo.suhonen@efora.fi
040 356 6869