Sdp

Kuntavaaliehdokas 2017

Timo Suhonen

Olen Varkautelainen kunnanvaltuutettu ja Varkauden Sosialidemokraatit ry:n puheenjohtaja. Vaikutan myös työpaikkani asioihin luottamusmiehen ominaisuudessa. Asun tällä hetkellä Varkauden Lehtoniemessä vaimon ja kolmen lapsen kanssa. Lue lisää »

Warkauden lehti - Ikääntyneiden sosiaalinen turva varmistettava 4.3.2015

Kansalaisaloite lakisääteisestä oikeudesta ulkoiluun, ympärivuorokautisessa pitkäaikaishoidossa olevalle vanhukselle, sai allekirjoituksia noin 16 000 kappaletta. Aloitteen tukijoina olivat järjestöpuolelta esimerkiksi Ikäinstituutti, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto sekä Eläkkeensaajien keskusliitto. Kansalaisaloitteen tekijänä oli Ikäinstituutin johtaja Päivi Topo sekä kunnallispolitiikassakin toimiva nuorisoaktiivi Sastamalainen Ilmari Nurminen.

Reilut 50 000 yli 63 vuotta täyttäneistä ihmisistä on ympärivuorokautisessa hoidossa vanhainkodeissa, vuodeosastoilla tai tehostetun palveluasumisen piirissä. Aloitteen tekijät ovat tunnistaneet realistisen tarpeen sille, että ulkoilu parantaa hoidossa olevan henkilön kuntoutumista, sekä lisää elämisen mukavuutta.

Aloite olisi vaatinut eduskunnan käsittelyyn etenemiseksi 50 000 allekirjoitusta. Työ vanhusten ulkoilumahdollisuuksien parantamiseksi jatkuu Ikäinstituutissa.

Henkilökohtaisesti olen erittäin tyytyväinen siihen, että järjestöt ja yksittäiset henkilöt ovat aktiivisia, juuri ikääntyneidenkin elämänlaadun parantamiseksi. Tällä hetkellä käydään paljon keskusteluja ikääntyneiden sekä vanhusten mahdollisuuksista turvalliseen elämään. Suomessa on jo reilu miljoona yli 65-vuotiasta henkilöä.

On siis aidosti tarvetta sille, että vanhusten elämisen realiteetit ja mahdollisuus hyvään elämään turvataan. Toki tämä turva on varmistettava valtiotasolla, kansanedustajien toimesta. Kolmas sektori on tämän ylläpitämiseksi hyvä tuki, jota ei tule vähätellä.

Keskustelu ikääntyneiden taloudellisesta turvasta ja eläkkeiden suuruuksista on tärkeää. On selvää, että pienempien eläkkeiden tasoa ei tulisi leikata vaan pikemminkin niitä tulisi korottaa. Sillä pienemmälläkin eläkkeellä on tultava toimeen ilman, että putoaa pahimmillaan köyhyysloukkuun.

Eläkkeellä oleva on pääsääntöisesti se, joka on veroja maksanut useita kymmeniä vuosia palkkatuloistaan. Hän on siis jo kortensa kantanut siihen valtavaan kekoon. Tämän vuoksi on valtion vastavuoroisesti huolehdittava omistaan.

Mikä on sitten taso joka riittää elämiseen? Takuueläke yksinasuvalla henkilöllä, 746,57 euroa kuukaudessa, on mitättömän suuruinen elämisen kalleus tiedostaen tänä päivänä.

Eläkkeen suuruudesta, tai itse asiassa pienuudesta, puhumisen lisäksi tulee erityisesti kiinnittää huomiota siihen, miten tänä päivänä toimii vanhusten ja ikääntyneiden kotihoito. Suuntaus vanhuspalvelulain uudistamisen jälkeen on ollut se, että ihminen voisi asua kotonaan mahdollisimman pitkään.

Periaatteessa suuntaus on oikea. Tämä linjanmuutos laitoshoidon vähentämiseksi ei saa kuitenkaan mennä siihen, että vanhus ei saa tarvittavaa hoitoa. Vanhuksia ei siis saa ”haudata” kotiinsa.

Hyvän ja turvallisen elämän mahdollistamiseksi onkin varmistettava se, että kotihoito toimii hyvin. Tämä on varmasti resurssikysymys. On tunnistettava se, että jos vanhuksen kunto huononee, sairaanhoidon osuuden tulee kasvaa. Kotihoitoa tulee erityisesti kehittää. Kotihoitajan 15 minuutin käynnin riittävyys tulee olla varmistettu.

Kun ja jos vanhuksen terveydellinen tilanne vaatii, tulee kotihoidon vastata aidosti tarpeeseen. Resurssit ja hoidon tason tulee kulkea käsi kädessä tarpeen kanssa. Tämä ei voi olla pelkästään kustannuskysymys. Inhimillinen hoito ja hoidon taso on tärkeintä. Tämä hyvin hoidettuna on kokonaisuudessaan varmasti myös taloudellista.

Kotihoidosta puhuttaessa puhutaan myös omaishoidosta. Omaishoitajan, sekä hoidettavan, hyvän elämän tarpeet tulee tiedostaa. Hoitajan vapaapäivien pitämisen mahdollisuus, sekä omaishoidon tuen riittävyys ovat varmasti ne keskeisimmät asiat tällä sektorilla. Tähän alueeseen haluankin henkilökohtaisesti tutustua paremmin.

Olenkin sopinut vierailusta omaishoitajan ja hoidettavan luokse. Saan siten varmasti vieläkin realistisemman käsityksen siitä, mikä on juuri omaishoidon tila tällä hetkellä. Näkemällä ja kokemalla saadaan varmasti parasta tietoa. Aiemmat kokemukseni eläkeläisten elämän realiteeteista antoivat myös arvokasta tietoa siitä, mitkä ovat eläkeläisten hyvän elämän tarpeet.

Kirjoittaja on Varkauden kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja, eduskuntavaaliehdokas (sd.).
Facebook -virta

Mielipidekirjoitukset

25. Elokuuta 2012
Miljoonia maksetaan, satoja irtisanotaan. Tämän päivän globaalissa, kvartaalitaloudessa tehdään varsinkin isoissa yrityksissä, henkilöstölle mitä halutaan. Itella kävi viime vuonna kovat yt – neuvottelut, jotka koskettivat ...
Katso kaikki mielipidekirjoitukset »

Yhteystiedot

Timo Suhonen
timo.suhonen@efora.fi
040 356 6869