Sdp

Kuntavaaliehdokas 2017

Timo Suhonen

Olen Varkautelainen kunnanvaltuutettu ja Varkauden Sosialidemokraatit ry:n puheenjohtaja. Vaikutan myös työpaikkani asioihin luottamusmiehen ominaisuudessa. Asun tällä hetkellä Varkauden Lehtoniemessä vaimon ja kolmen lapsen kanssa. Lue lisää »

Warkauden Lehti - Hartmann -tehtaan tilanne selvitettävä tarkoin

Hartmann – tehtaan tilanne selvitettävä tarkoin

Vuoden aluksi saimme kuulla hätkähdyttäviä uutisia Hartmann – kananmunakennotehtaan aikeesta, aloittaa yt – neuvottelut mahdollisen tehtaan lopettamisen vuoksi. Tieto oli varmasti erittäin suuri yllätys tehtaan henkilöstölle. Suomen ainoaaseen kananmunakennotehtaaseen on kuitenkin investoitu lähivuosina merkittävästi ja tuotannon tuli olla varmalla pohjalla. Tehdas työllistää suoraan liki viisikymmentä työntekijää. Kerrannaisvaikutukset alihankintoineen nousevat varmasti työntekijämäärältään yli sataan työpaikkaan.

Ei olisi varmasti kukaan tällaista uudenvuoden toivotusta toivonut Varkaudelle. Työllisyystilanne on muutoinkin maakunnan heikoin. Teollisten työpaikkojen katoaminen paikkakunnalta, on pahinta myrkkyä työttömyysprosenttiakin ajatellen, joka nousee edelleen jos yt – neuvottelut toteutuisivat pahimman kaavan mukaan.

Paikallislehdessä Hartmann – tehtaan johdon antama lausunto kuitenkin antaa toiveita siitä, että tässä tapauksessa yt – neuvottelut pohjautuisivat aitoon selvitykseen, miten tämän tehtaan toiminnan käynnissä pitäminen saataisiin varmistettua paikkakunnalla. Samaten lausunnoissa tuli esiin se, että kiirehtiminen ei tulisi kysymykseen, vaan neuvotteluaikataulu olisi sen pituinen, kuin tarvetta selvityksiin löytyy. Lähes aina, neuvottelut lakkautusuhan alla olevien tehtaiden tai linjojen osalta on päättynyt katastrofiin, kuuden viikon ”neuvottelujen” jälkeen. Nyt on uskottava tehtaan johdon lausuntoon ja toivottava että neuvottelijat työntekijä - ja työnantajapuolella löytäisivät yhteisen sävelen siitä, miten asiassa edettäisiin parhaaseen mahdolliseen suuntaan.

Tehtaan toiminnan turvaamista ei tulisi mielestäni jättää ainoastaan neuvottelevien osapuolien varaan. Paikkakunnan yhteisen edun hyväksi on nyt kaikkien, elinkeinoyhtiössä sekä kaupunginedustajien että päättävien tahojen oltava hereillä ja koottava yhteiset voimavarat, jotta kaikki kortit tulisi katsottua aidosti toiminnan turvaamisen puolesta. Aiemmin kaupungin ja elinkeinotoimen yhteinen tahtotila Sellu- ja paperiteollisuuden koneita ja laitteita valmistavan AFT – tehtaan osalta, vaikutti voimakkaasti siihen että toiminta jatkuu tänäkin päivänä. Tämänkaltaiseen mahdollisuuteen haluan uskoa Hartmann- tapauksessakin. Tehtaan antaman tiedon jälkeen, kun tiedämme mitä ja miten on mahdollista parantaa toimintaa, jotta käynnissäpidolle löytyvät aidot edellytykset, on näiden aiemmin mainittujen osapuolten yhdessä käytävä läpi kaikki toteuttamis mahdollisuudet.

Toivon siis yhtiöltä malttia ja kaikkien osapuolten aktiivisuutta tehdä työtä tämän yhteisen hyvän eteen, jotta tehtaan työntekijöiden tulevaisuus olisi taattu, sekä kaupungin työllisyystilanne ei ainakaan huononisi heti vuoden alkumetreillä.

Timo Suhonen
Kaupunginvaltuutettu (sd)
Varkaus
Facebook -virta

Yhteystiedot

Timo Suhonen
timo.suhonen@efora.fi
040 356 6869