Sdp

Kuntavaaliehdokas 2017

Timo Suhonen

Olen Varkautelainen kunnanvaltuutettu ja Varkauden Sosialidemokraatit ry:n puheenjohtaja. Vaikutan myös työpaikkani asioihin luottamusmiehen ominaisuudessa. Asun tällä hetkellä Varkauden Lehtoniemessä vaimon ja kolmen lapsen kanssa. Lue lisää »

Warkauden Lehti - Haasteita tulevalle valtuustokaudelle

Haasteita tulevalle valtuustokaudelle

Varkauden tilanne taloudellisesti tulee jatkumaan erittäin haastavana, myös tulevana valtuustokautena. Merkittävin asia tulopuolen heikkenemisessä on tietysti erittäin korkea työttömyysprosentti. Ratkaisut rakennemuutoksessa elinkeinoelämän kehittämisen osalta ovat olleet työllistämisessä tuloksellisesti valitettavan heppoiset.

Työllisyys, elinkeinoelämää koskevassa päätöksenteossa tulee olla johtoajatuksena. Se, että kaupunki ohjaisi tukea yrittäjyyteen, silloin kun se on riskitkin huomioiden järkevää ja tulevaisuuteen tähtäävää, on tässä tilanteessa suositeltavaa. Seuranta kaupunginhallituksen ja elinkeinoryhmän kautta on tietysti ehdottoman tärkeää. Ei ole varaa tuhlata miljoonia projekteihin, vain projektien käynnissä pitämiseksi jos rahoituksella ei ole konkreettista työllistävää vaikutusta.

Lapsiperheet, ovat kaupungin tulevaisuuden kannalta avainasemassa. Päätöksenteossa on huomioitava lapsiperheiden tarpeet mahdollisimman hyvin, että kaupunkimme on hyvä ja turvallinen paikka asua. Toivon, että kuluvana valtuustokautena tekemäni aloitteet, lasten ja nuorten kesäleiristä, lasten ja erityislasten lastenhoitoapu Mannerheimin lastensuojeluliiton kautta, sekä nuorisokahvilan käynnistäminen ja pysyvä toiminta, toteutuisivat.

Nuoriso Varkaudessa tarvitsee nuorisokahvilan lisäksi olosuhteet, jotka edesauttavat harrastusmahdollisuuksissa mahdollisimman laajalti. Ja mielestäni Varkaus onkin kokoisekseen kaupungiksi, hyvin nämä mahdollisuudet huomioinut. Pidetään niistä kiinni, esimerkiksi kahden jäähallin sekä toimivan liikuntatalon ja uimahallin osalta. Kisapuiston hiekkakentän perusparannuksen valmistuessa, kaupunkimme on erittäin hyvä ja monipuolinen liikuttaja aktiiviselle nuorelle.

Toimivat peruspalvelut. Sosiaali- ja terveys, sivistys ja tekninen toimi eivät saisi kärsiä taloudellisesti vaikeasta ajasta huolimatta. Tuleva muutos yksityisen terveydenhoidon lopettaessa toimintansa päivystyksessä, näen aidosti mahdollisuutena parantaa tätä palvelua.
 Sosiaalitoimi, on joutunut ja joutuu koville tulevinakin vuosina. Ihmisten hätä on varmasti suuri, kun toimeentulo on monelta ihmiseltä heikentynyt työttömyyden vuoksi merkittävästi. Näitä ihmisiä ei saa jättää heitteille ja tässä näen Varkauden pääsyn kuntakokeiluun, pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon, erittäin hyvänä. 
Sivistystoimessa, koululaisten sekä päiväkotilasten huomioiminen jo tilaratkaisujenkin kautta on tärkeää.  Lähikoulu oikeasti lähellä asuvalle ekaluokkalaiselle, on tavoitteena ymmärrettävä, koko perheen hyvinvointiakin ajatellen.
Vanhustenhoito on ollut valtakunnallisesti tapetilla, syystäkin. Myös Varkaudessa, on arvonsa ansaitsevien vanhusten saatava hoitoa niin palvelukodissa kuin vanhuksen omassa kodissakin, parhaalla mahdollisella tavalla. Resurssimitoitus on tärkeää, jotta hoito on tasapainoista. Kotihoidon henkilöstön kuormituksen on oltava kohdallaan, muuten ei hoitaja eikä hoidettava jaksa.

Tulevat valtuutetut joutuvat siis tulevallakin kaudella punnitsemaan arvot, missä järjestyksessä ne sitten tulevatkin. Hyvinvoivan kaupungin tekee sen hyvinvoivat asukkaat ja tästä lähtökohdasta meidän on arvomme asetettava kukin kohdalleen. Varkaus ei ole kuoleva kaupunki, pidetään siitä huoli !

Timo Suhonen
Kuntavaaliehdokas (sd)
Facebook -virta

Mielipidekirjoitukset

2. Maaliskuuta 2017
Warkauden lehdestä on saatu lukea kuntapäättäjien vierailuista kaupungin eri toimipisteissä. Päättäjän jalkautuminen kaupungin työpaikoille on erittäin hyvä ja kannatettava tapa saada lisää käytännöntietoa pä...
25. Helmikuuta 2013
Työuran kesto ja eläköityminen Keskustelut eläkeiän alarajan nostamisesta ovat kiihtyneet kevättä kohti mentäessä. Spekulointi eläkekysymyksestä on ollut päivittäistä, niin lehdissä kuin valtakunnan televisio uutisoinn...
21. Marraskuuta 2012
Takaisinottovelvoitetta pidennettävä Stora Enson Varkauden sellutehtaalle haetaan työntekijöitä määräaikaisiin työsuhteisiin oppisopimuksella. Tämä on erittäin hyvä, sillä tehtaalla ovet ovat olleet auki vain toiseen suunta...
19. Lokakuuta 2012
Haasteita tulevalle valtuustokaudelle Varkauden tilanne taloudellisesti tulee jatkumaan erittäin haastavana, myös tulevana valtuustokautena. Merkittävin asia tulopuolen heikkenemisessä on tietysti erittäin korkea työttömyysprosentti. Ratkaisut rakennemuutoks...
5. Syyskuuta 2012
Työ ja elinkeinotoimisto työttömän kiusa Varkaudessa? TE-toimiston toiminnassa on parantamisen varaa, koska se jättää huomioimatta työttömän työnhakijan henkilökohtaiset  tavoitteet  ja motivaatiot. Työttömän...
Katso kaikki mielipidekirjoitukset »

Yhteystiedot

Timo Suhonen
timo.suhonen@efora.fi
040 356 6869