Sdp

Kuntavaaliehdokas 2017

Timo Suhonen

Olen Varkautelainen kunnanvaltuutettu ja Varkauden Sosialidemokraatit ry:n puheenjohtaja. Vaikutan myös työpaikkani asioihin luottamusmiehen ominaisuudessa. Asun tällä hetkellä Varkauden Lehtoniemessä vaimon ja kolmen lapsen kanssa. Lue lisää »

Warkauden Lehti - Erityislapsiperheitä tuettava paremmin Varkaudessa

Erityislapsiperheitä tuettava paremmin Varkaudessa

Erityislapsiperheiden arjesta selviytymiseen tarvitaan apua kaupungin sosiaali- ja terveystoimesta. Vammaisen tai vaikeasti sairaan lapsen hoito vaatii vanhemmilta paljon, ja on usein hyvin kuormittavaa. Erityislapset, joilla voi olla useita vaikeahoitoisia diagnooseja kuten liikuntavammaisuutta, monimuotoisia kehityshäiriöitä, epilepsiaa sekä muita vakavia sairauksia, ovat mielestäni automaattisesti oikeutettuja ulkopuolisen avun ja tuen saantiin. Tällä hetkellä, näitä perheitä tuetaan mielestäni avun tarpeeseen nähden liian vähän.

 On useita perheitä, joissa esimerkiksi omaishoidontuki jää saamatta sen vuoksi, että määrärahoja ei ole tarpeeksi. Määrärahojen puutteen vuoksi, tuen saamattomuus on erittäin ikävää. Perustelut ja diagnoosit erityislapsen vaikean sairauden osalta, omaishoidon saannin puolesta olisivat siis kuitenkin olemassa monessa perheessä. Tämä osoittaa automaattisesti sen, että määrärahoja omaishoidon tukeen, erityislapsiperheitä koskien on lisättävä tulevina vuosina.

Kaupungin on mielestäni myös lisättävä tuen mahdollisuutta vammaispalvelun paremman käytettävyyden ja kohdentamisen osalta, erityislapsiperheille. Vammaispalvelua pitäisikin kehittää resurssiltaan vaikka niin, että se kattaisi esimerkiksi palveluohjaajan sekä perhetyöntekijöitä, tukemaan konkreettisesti enemmän vammaisten ja erityislasten perheitä arjen jaksamisessa.

Erityislastenhoidon tukea olisi myös mahdollista saada yhteistyössä Mannerheimin lastensuojeluliiton kautta. Tämä mahdollisuus ei kuitenkaan vielä ole Varkaudessa käytössä. Tämä tuki olisi juuri sitä, mitä kipeimmin tarvitaan perheissä, joissa on se vammainen tai muuten erityishoidolla huomioitava lapsi. Vanhemmat tarvitsevat lepohetkiä, sekä aikaa asioiden hoitoon. Olisi näin ollen tärkeää, että olisi kohde josta tätä apua saisi tarvittaessa, kun olisi sen aika. Monet kaupungit ovatkin tehneet sopimuksen kolmannen sektorin, esimerkiksi juuri Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa. Tämä sopimus mahdollistaa tärkeän avun saannin, sitä tarvitseville.

Tekemäni valtuustoaloite, lasten ja erityislasten hoitoavun saannin puolesta viime vuonna, on ollut sosiaali- ja terveyslautakunnassa käsiteltävänä. Lautakunta oli tehnyt hyvin aloitteeseen liittyvää selvitystyötä. Lautakunta ei myöskään antanut kielteistä päätöstä, vaan aloitevastauksessa todetaan, että tämänkaltaisen toiminnan järjestäminen huomioidaan tulevan vuoden talousarviota työstettäessä. Näen asian niin, että ensivuodesta alkaen on Varkaudessa mahdollista lapsiperheiden käyttää Mannerheimin lastensuojeluliiton tarjoamaa lastenhoitoapua, myös erityislapset huomioiden. Näin Varkauskin ottaisi tärkeän askeleen siihen suuntaan, kun puhutaan lapsiperheitä huomioivista kaupungeista.

Leijonaemot Ry ja Varkauden kaupunki järjestää kevään aikana avoimen info ja keskustelutilaisuuden, jossa käydään erityislapsiperheitä koskevia asioita yhdessä läpi. Tämänmuotoinen toiminta on myös kaupungissamme erittäin tervetullutta.

Timo Suhonen
Kaupunginvaltuutettu
Varkaus
Facebook -virta

Yhteystiedot

Timo Suhonen
timo.suhonen@efora.fi
040 356 6869