Sdp

Kuntavaaliehdokas 2017

Timo Suhonen

Olen Varkautelainen kunnanvaltuutettu ja Varkauden Sosialidemokraatit ry:n puheenjohtaja. Vaikutan myös työpaikkani asioihin luottamusmiehen ominaisuudessa. Asun tällä hetkellä Varkauden Lehtoniemessä vaimon ja kolmen lapsen kanssa. Lue lisää »

Warkauden Lehti - Vaikuttavuutta monella tavalla 23.10.2016

Tulevien kuntavaalien ehdokashankinta on käynnistynyt. Vaalit pidetään huhtikuussa 2017. Aiemman aikataulun mukaisesti vaalit olisivat juuri nyt. Nykyinen valtuusto siis istuu neljä ja puoli vuotta. 
Henkilökohtaisesti tämä valtuustokausi on tuonut oppia enemmän kuin ensimmäinen kauteni.
 
Hallituksen varapuheenjohtajana olen joutunut ja saanut opetella päätöksentekoa eri kulmasta kuin siltä valtuutetun tontilta.
Tämä neljä vuotta on osoittanut konkretiaa siitä miten päätöksiä valmistellaan ja miten esitykseen tulevat asiat kulkevat hallintoportaassa. Omat vaikutusmahdollisuudet ovat jokaisella päätöksentekijällä rajalliset. Tämä tietysti tuo enemmän ja vähemmän ajoittain tuskaa itse kullekin päättäjälle
 
Ensimmäisellä valtuustokaudella tein valtuustoaloitteita kohtalaisesti. Koin että aloitteella voidaan asioita viedä virallisesti eteenpäin. Realiteetit osoittivat kuitenkin sen, että valtuustoaloite ei aina ole se vaikuttavin tapa saada asioita etenemään. Ensimmäisellä kaudella tekemistäni valtuustoaloitteista joita tein neljä, kahden kohdalla koen siten että asia tuli toteutetuksi. Toinen oli Mannerheimin lastensuojeluliiton yhteistyön ja kumppanuussopimuksen syntyminen Varkaudessa joka toimii ja jalostuu entisestään. Toinen aloite "terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäiseminen diabeetikoilla" käynnistyi tuolloin ymmärtääkseni aiemman toiminnan tapaisesti. 
Nykyisellä kaudella olen tehnyt kolme aloitetta joista jatkovalmisteluun tai toteutukseen on mennyt kaikki. Nuorisokahvilan käynnistäminen ja pysyvä toiminta Varkaudessa, nuorisotyöttömyyden tukitoimiin kuntalisä sekä ansiosidonnaisen piiriin pitkäaikaistyöttömien kohdalla, on kaikki edennyt joko nopeammalla aikataululla tai on edelleen etenemässä.
 
Valtuustoaloitteiden lisäksi vaikuttamismahdollisuuksia on kokousten lisäksi tietysti seminaarit sekä keskinäiset keskustelut viranhaltijoiden kanssa. Tästä on yksi esimerkki joka toteutunee kaupunginjohtajan esityksestä ensikesänä kaikkien Varkautelaisten nuorten kohdalla tietyn ikäryhmän osalta. Kaikille näille nuorille tarjottaisiin kesätyötä. Tästä sain esimerkkiä Keiteleen kunnasta joka asian oli toteuttanut monena kesänä. Loistava mahdollisuus Varkaudelle ja nuorille jonka toivon totisesti onnistuvan yhteistyössä kaupungin ja paikallisten yrittäjien kanssa.
 
Vaikuttamistapoihin kuuluu tietysti myös kuntalais- ja kansalaisadressit. Omalta kohdalta näitä olen toteuttanut eri toimijoiden kanssa ja toteutukseen on mennyt mm.kuntalaisadressi petankkikentän perustamisesta Varkauteen. Seurojen kanssa kerätyt liki 400 allekirjoitusta oli osaltaan vaikuttamassa siihen että kenttä on nyt lähes valmis ja käyttöön otettavissa.
Kansalaisadressi ympärivuorokautisen päivystyksen säilymisestä Varkaudessa, johon kerättiin perusturvalautakunnan puheenjohtajan kanssa yli 7000 allekirjoitusta on osaltaan tuonut ainakin painoarvoa siihen tarpeeseen joka meillä täällä jatkossakin on perusturvan osalta.
 
Päättäjänä oleminen kuntalaisen antamalla mandaatilla on yllättävänkin haasteellista. Vaikeina talousaikoina päättäjät joutuvat puntaroimaan talouden tasapainoa sekä kuntalaisten palveluntarjonnan välillä. Henkilökohtaisesti olen valmis haasteellisiin vuosiin päättäjänä jos kuntalaiset näin haluavat tulevissa kuntavaaleissa 2017. 
Toivon myös aktiivisuutta ehdokkuuden osalta mahdollisimman monen kuntalaisen kohdalla. Tervetuloa yhteisiin talkoisiin!
 
Timo Suhonen 
Hallituksen varapuheenjohtaja (sd)Facebook -virta

Yhteystiedot

Timo Suhonen
timo.suhonen@efora.fi
040 356 6869