Sdp

Kuntavaaliehdokas 2017

Timo Suhonen

Olen Varkautelainen kunnanvaltuutettu ja Varkauden Sosialidemokraatit ry:n puheenjohtaja. Vaikutan myös työpaikkani asioihin luottamusmiehen ominaisuudessa. Asun tällä hetkellä Varkauden Lehtoniemessä vaimon ja kolmen lapsen kanssa. Lue lisää »

Warkauden Lehti - Sosiaalinen turva ei saa heikentyä

Sosiaalinen turva ei saa heikentyä

Kunnat painivat taloudellisessa ahdingossa. Säästöjä haetaan kaikista toiminnoista. Kunnallinen palveluntarjonta on suurennuslasin alla ja säästöt voivat johtaa pahimmillaan siihen, että kuntalaisten sosiaalinen turva heikentyy. Tämä jälleen kerran tarkoittaa sitä, että riski on suuri juuri heikompiosaisten kohdalla joutua entistä suurempaan ahdinkoon.

Säästöjen löytyminen on välttämätöntä, mutta juuri sen paljon puhutun vaikuttavuuden arvioinnin tulee olla keskeinen asia kun säästöistä päätetään talousarviossa.
Esimerkiksi perusturvaosiossa psykososiaaliset palvelut, lapsiperheitä koskeva perheneuvonta sekä ennaltaehkäisevät toiminnot tulee huomioida inhimillisen ja taloudellisenkin perusteen vuoksi. Lyhytnäköisellä pakkosäästöllä voidaan aiheuttaa pitkävaikutteisia ongelmia ja pahimmillaan kustannusten nousua.

 Talousarvion osalta on kaupunginjohtaja osittain julkaissut esityksiään säästöistä. Keskustelua on herättänyt esitys esimerkiksi psykiatrisen laitospaikkojen vähentämisestä, uimahallin kuntosalin mahdollinen ulkoistaminen sekä seura-avustusten lopettaminen. Näidenkin kohdalla on perusteet käytävä tarkoin läpi ja todettava aidosti mahdollisen säästön syntymisen myötä toiminnan jatkomahdollisuus. Psykiatrisen hoidon taso on todennettava tarkasti nyt ja arvioitava mikä sen tarve on tulevaisuudessa. On varmistettava, että suunniteltu mahdollinen avohoidollinen painopiste toteutuu kuten on arvioitu. Uimahallin kuntosalin ulkoistaminen säästösyistä, tuo varmasti esiin riskejä joita on myös käytävä läpi tarkasti. Kaupungin tarjonta tämän liikuntapalvelun osalta on nykyisillään erittäin hyvä. Käyttäjiä on esimerkiksi eläkeläisjärjestöjenkin osalta paljon. Ulkoistaminen voi tuoda epävarmuutta tämän toiminnan tulevaisuuden näkymiin. Miten yrittäjä voisi turvata edullisen ja toimivan kuntoilupaikan, verrattaessa nykytilanteeseen ? Mahdollisten säästöjen määrä ja tulevaisuus kuntosalin toiminnassa tulee punnita tässäkin tarkkaan. Seura-avustusten lopettaminen olisi iso päätös ja mahdollisuus salivuokrien poistamiseen on varmasti tältä osin perusteltua, juuri turhan paperin pyörittämisen vuoksi. Säästöt ovat tervetulleita, kun varmistetaan että juniori ja seuratoiminta ei kärsi siten että lasten ja nuorten mahdollisuus harrastamiseen laskisi tämän osalta. Varkaudessa on tällä hetkellä erinomaiset harrastemahdollisuudet ja tämän toivoisin olevan tilanteen jatkossakin.

Lapsiperheiden tukeminen on tärkeässä roolissa talousarviossa. Se että tuetaan ennakoivasti, tuo säästöjä. Tämä on todettavissa esimerkiksi valtakunnallistakin huomiota saaneessa Imatran Perheneuvola - mallissa. Tähän toimintaan osoitettu taloudellinen satsaus tuo säästöjä. Esimerkiksi paljon puhutut huostaanottojen määrät saadaan ainakin osittain tätä kautta laskemaan. Kolmannen sektorin hyödyntäminen on myös tärkeässä asemassa. Esimerkiksi Helsingissä uutisoitiin että siellä toiminut Mannerheimin lastensuojeluliiton lastenhoitoapu lakkautui loppuvuodeksi. Seuraus tästä oli se, että eräälle lapsiperheelle ei ollut enää osoitettavissa lapsenhoitoapua ja kunta oli vaihtoehtona tuonut esiin lapsen huostaanoton. Tekemäni valtuustoaloitteeni myötä, Varkaudessa tänä vuonna käynnistynyt lastenhoitoapu Mannerheimin lastensuojeluliitolta tulee varmistaa myös jatkossa. Se on vaikutukseltaan suuri apu lapsiperheille mutta kustannuksiltaan pieni erä kaupungille. Tämänmuotoisia palveluita tulee jatkossakin tukea ja tarvittaessa jopa lisätä.

Timo Suhonen
Kaupunginhallituksen 1.varapuheenjohtaja
Varkaus
Facebook -virta

Mielipidekirjoitukset

25. Elokuuta 2012
Miljoonia maksetaan, satoja irtisanotaan. Tämän päivän globaalissa, kvartaalitaloudessa tehdään varsinkin isoissa yrityksissä, henkilöstölle mitä halutaan. Itella kävi viime vuonna kovat yt – neuvottelut, jotka koskettivat ...
Katso kaikki mielipidekirjoitukset »

Yhteystiedot

Timo Suhonen
timo.suhonen@efora.fi
040 356 6869