Sdp

Kuntavaaliehdokas 2017

Timo Suhonen

Olen Varkautelainen kunnanvaltuutettu ja Varkauden Sosialidemokraatit ry:n puheenjohtaja. Vaikutan myös työpaikkani asioihin luottamusmiehen ominaisuudessa. Asun tällä hetkellä Varkauden Lehtoniemessä vaimon ja kolmen lapsen kanssa. Lue lisää »

Savon Sanomat - Tuottavuus turvattava 8.4.2015

Tällä hetkellä keskustellaan paljon Suomen työn tuottavuudesta. Oikeistopoliittinen siipi näkee hyvin yksiselitteisesti työn tuottavuuden parantuvan sillä, että maksetaan pienempää palkkaa kuin mitä yleissitovat, yhteisesti sovitut työehtosopimukset määrittelevät. Samoin heitot esimerkiksi työntekijän koeajan pidentämisestä nähdään pelastavana tekijänä.

Suomalaisen työehtosopimusjärjestelmän säilyttäminen on tärkeää työmarkkinoiden vakauden sekä kansantalouden kannalta. Useana vuonna tehdyt maltilliset, keskitetyt palkkaratkaisut tuovat osaltaan tuottavuutta. Toki maltillisten palkkaratkaisujen rinnalla valtion tulee omalla verotuksellisilla ratkaisuilla ohjata ja tukea pieni- ja keskituloisten kansalaisten elämisen mahdollisuuksia.

Tuottavuudesta puhuttaessa on keskusteluista jäänyt uupumaan asioita, jotka suoraan ja erittäin merkittävästi vaikuttavat juuri tuottavuuteen ja tuloksen tekemiseen yrityksissä.

Ensimmäisenä todella suurena vaikuttajana on työkyvyn ylläpitäminen. Työkyvyn menettäminen tai heikkeneminen aiheuttaa suuria kustannuksia yrityksille. Koko Suomen yrityssektoriin suhteutettuna puhutaan jopa 4 – 5 miljardin euron suorasta vuosikustannuksesta. Kustannukset vaihtelevat 2 – 12 prosentin välillä yritysten palkkasummasta.

On arvioitu, että työkyvyn ylläpitämiseen satsaamalla saadaan jopa 1,3 miljardin euron säästöt yrityssektorilla. Pitkäjänteisesti yhdessä työntekijöiden edustajien kanssa, perehtymällä yrityskohtaisesti henkilöstön työkykyyn vaikuttaviin tekijöihin saadaan aikaan säästöjä.

Yhteistyön merkitys on suuri. Yhteisesti työnantajan ja työntekijöiden edustajien sekä työterveyshuollon kanssa arvioimalla työsuoritteiden vaikutukset terveyteen tuovat tuottavuuden lisäksi yhteisöllisyyttä. Työhyvinvoinnin lisääntyminen maksaa itsensä aivan varmasti takaisin moninkertaisesti.

Nordean Taloustutkimuksella teettämä kysely paljastaa karun totuuden, joka muhii työntekijöiden hartioilla tällä hetkellä. Runsas neljäsosa työssäkäyvistä suomalaisista arvioi, ettei oma terveys kestä työntekoa uuteen viralliseen eläkeikään eli 65 vuoteen asti.

Toinen neljäsosa pitää työtään henkisesti tai fyysisesti niin kuormittavana, ettei usko jaksavansa viralliseen eläkeikään saakka. Tähän asiaan on siis suhtauduttava äärimmäisen vakavasti. Esimerkiksi 1970 - luvulla syntyneen arvioitu niin sanottu tavoite-eläkeikä on vähän vajaa 66 vuotta. Suuntauksen ollessa tämä työhyvinvointi ja työkyvyn ylläpitäminen ovat erittäin ratkaisevassa asemassa puhuttaessa tuottavuudesta.

Työsuhteen varmuus on myös merkittävä asia, kun puhutaan työntekijän kuormitettavuudesta työssään. Työntekijöille on tänä päivänä varmasti erittäin merkittävä asia se, että työn jatkuvuus on turvattu. Jatkuva paine ja pelko siitä, että työt loppuvat ovat omiaan syömään tehokkuutta ja tuottavuutta.

Nuorten työntekijöiden keskuudessa kohdataan valitettavan monella työpaikalla nollatuntityösopimuksia. Varsinkin palvelualalla ongelmia on esiintynyt. Ensimmäisissä työsuhteissa nuori työntekijä, joka joutuu kohtaamaan nollatuntityösopimuksia tahtomattaan, luo tulevaisuudelle varsin synkkiä pilviä työn tekemisen ja motivaation osalta.

Tämänkin vuoksi on tärkeää, että uusi eduskunta ottaa kesällä käsittelyyn lakialoitteen, joka takaa nollatuntityösopimusten jäävän historiaan. Kansalaisaloite on kerännyt nyt jo yli 30 000 nimeä. Minä olen ollut yksi aktiivinen nimien kerääjä tähänkin merkittävään aloitteeseen. Nyt siis tarvitaan tekoja tuottavuuden takaamiseksi!

Timo Suhonen
Eduskuntavaaliehdokas (sd.)
Varkaus
Facebook -virta

Mielipidekirjoitukset

25. Elokuuta 2012
Miljoonia maksetaan, satoja irtisanotaan. Tämän päivän globaalissa, kvartaalitaloudessa tehdään varsinkin isoissa yrityksissä, henkilöstölle mitä halutaan. Itella kävi viime vuonna kovat yt – neuvottelut, jotka koskettivat ...
Katso kaikki mielipidekirjoitukset »

Yhteystiedot

Timo Suhonen
timo.suhonen@efora.fi
040 356 6869