Sdp

Kuntavaaliehdokas 2017

Timo Suhonen

Olen Varkautelainen kunnanvaltuutettu ja Varkauden Sosialidemokraatit ry:n puheenjohtaja. Vaikutan myös työpaikkani asioihin luottamusmiehen ominaisuudessa. Asun tällä hetkellä Varkauden Lehtoniemessä vaimon ja kolmen lapsen kanssa. Lue lisää »

Savon Sanomat - Kuljetusalan toiminta ja resurssit turvattava 23.1.2015

Keski- ja Itä-Suomeen suunnitellut ja jo päätetyt metsäteollisuuden investoinnit tuo puun korjuun lisäännyttyä työtä myös kuljetusalalle. Puun käytön ilmoitetaan kasvavan jopa yli neljä miljoonaa kuutiota pelkästään Äänekosken mahdollisen investoinnin myötä. Itä-Suomen teillä myös puurekat lisäävät ajojaan merkittävästi Varkauden tehtaalle kartonki investoinnin vuoksi. Kuljetusala tulee siis olemaan avainasemassa kun puhutaan teollisen toiminnan ja työllisyyden turvaamisesta.

Kuljetukseen liittyvät keskeiset asiat tuleekin pitää esillä jatkossakin. Valtateiden kunnossapitoon on lisättävä kunnossapitorahaa tulevana hallituskautena. Alemmat tieverkot on kunnostettava keskeisimmiltä alueilta. Kustannukset kuljetusten osalta kasvavat huonon tienpidon seurauksena kaluston huollon ja myös polttoainekulujen muodossa. Kansantaloudellinen merkitys on suuri kun mahdollistetaan reitti raaka-aineelle tuotantolaitokseen mahdollisemman turvallisesti ja varmasti.
Kuljetusalan osalta tulee harkita myös sitä, miten investointitukea olisi mahdollista lisätä ja kohdentaa pieni ja keskisuurille kuljetusalan yrittäjille. Kalustoa on uusittava ja huollettava lisääntyneen käytön myötä. Investointien mahdollistaminen kaluston uusimisen ja kunnossapitämisen varmistamiseksi maksaa itsensä nopeasti takaisin. Puukuljetusten lisäksi toimiva tehdas lisää myös kuljetuspalvelujen tarvetta valmiiden tuotteiden sekä tarvittavien palvelujen myötä. Tämä on merkittävä osa kokonaisuudesta, kun puhutaan työstä ja tuottavuudesta.

Lisääntynyt puunkäyttö lisää tietysti myös puunkorjuuta. Metsäalalle yritetään saada nopeasti lisää koulutuspaikkoja. (Yle 14.1) Savon ammatti- ja aikuisopisto kouluttaa vuosittain noin 12 metsäkoneen kuljettajaa. Nyt tarvetta olisi paljon suurempaan määrään. Vuosittain on arvioitu tarpeen nousevan metsäalan investointien myötä metsäkoneenkuljettajia 800 henkilön ja 500 puutavara-autonkuljettajan verran. Tästä iso osa olisi varmasti koulutettavissa tarpeen mukaan Itä-Suomessa. Koulutukseen onkin tältä osin satsattava pikaisesti. Tämä vaatii koulutukseen ohjausta. Nuorisoasteen koulutusta tarvitaan mutta myös aikuiskoulutukseen tulee tältä osin kiinnittää huomiota. Resurssit opetukseen tulee varmistaa.  Esimerkiksi Savon ammatti- ja aikuisopisto kouluttaa nykyisillään Siilinjärvellä metsäkoneenkuljettajia. Koulutuksen laajentaminen metsäteollisuuspaikkakunnille voi tuoda koulutukseen hakeutumista, varman työllisyys näkymienkin vuoksi.

Varkauden teollisuuden 200-vuotis juhlavuotta vietetään tänä vuonna. Onkin erittäin hyvä ajankohta tälle juhlalle vuosi, jolloin investointeja toteutetaan ja turvataan työllisyyttä. Varkaus on edelleen maakunnan viennin veturi. Tämän veturin käyntivarmuus vahvistuu. On syytä olla ylpeä vahvasta monipuolisesta perinteisestä tuotannosta joka on koko Itä-Suomen mittapuullakin merkittävä suunnan näyttäjä. On myös esimerkkejä uudesta rohkeasta suunnasta. Varkautelainen Led-Suutari Oy on palkittu Budapestissä kansainvälisesti Vuoden Laatuinnovaatio-kilpailussa. Tämä on esimerkki siitä, että perinteisen savupiippu teollisuuden ympärille on mahdollista rakentaa rohkeiden yrittäjien ansiosta uutta teollista toimintaa. Tässä korostuu teollisuuden merkitys ennen ja nyt !

Timo Suhonen
Kaupunginhallituksen 1.varapuheenjohtaja
Eduskuntavaaliehdokas
Varkaus    
 
Facebook -virta

Yhteystiedot

Timo Suhonen
timo.suhonen@efora.fi
040 356 6869