Sdp

Kuntavaaliehdokas 2017

Timo Suhonen

Olen Varkautelainen kunnanvaltuutettu ja Varkauden Sosialidemokraatit ry:n puheenjohtaja. Vaikutan myös työpaikkani asioihin luottamusmiehen ominaisuudessa. Asun tällä hetkellä Varkauden Lehtoniemessä vaimon ja kolmen lapsen kanssa. Lue lisää »

Ponsiesitys yhdestä yläkoulusta

Yksi yläkouluratkaisu on ollut suunnitelmissa jo vuosia ja valtuustohan hyväksyi viime talousarviokokouksessaan, että yhteen yläkouluun päädytään tulevaisuudessa. Tähän ratkaisuun kaupunkia ajaa kaksi tosiasiaa: Laskeva oppilasmäärä sekä kaupungin talous . Kaupungin talouden tasapainottamisesta on puhuttu paljon ja nyt tällä päätöksellä voidaan aidosti puhua rakenteellisesta ratkaisusta. Tässä ei ole kysymys kahden ja puolen tuhannen euron säästöstä vaan puhutaan jo miljoonaluokan säästöstä.  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti viime kokouksessaan päätöksen tästä merkittävästä ratkaisusta.

"Uutta koulua muodostettaessa tulee panostaa erityisesti koulun yhtenäisen toimintakulttuurin ja tilaratkaisujen huolelliseen suunnittelemiseen, pedagogisiin ratkaisuihin ja oppilaiden turvallisuuteen. Oppilaat otetaan mukaan suunnittelemaan uutta yhtenäiskoulua" Näihin edellä mainittuihin asioihin, jotka päätöksessä mainitaan kiinnitin valtuustonkokouksessa pitämässäni puheessa huomioita. Samat asiat ovat olleet esillä tästä asiasta päätettäessä sivistyslautakunnassa sekä kaupungin hallituksessa. Päättäjät siis tiedostavat riskit ja siksi päätöksessäkin nämä asiat on tekstissä jo huomioitu.

Tiina Grönlund kummasteli näkökulmakirjoituksessaan 8.10. esittämänsä ponsiesityksen häviämisestä äänin 25-17. Hän ihmetteli opettajien sekä myös allekirjoittaneen äänestyskäyttäytymistä lehden palstalla. Omalta kohdaltani voin näin samaisella palstalla asiaa hieman perustella.

Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja esittää ponnessaan suurilta osin puhtaasti lakien noudattamista. Ensimmäisenä laatukriteereiden suositus ryhmien keskikoosta. Suositus on 20-25 oppilasta. Tällä hetkellä keskikoko kouluissamme on  vajaat kaksikymmentä, yläkoulussa hieman vähemmänkin. Olen varma että tulevassa koulussa tilanne säilyy samana. Toiseksi liikennejärjestelyt.  Liikennejärjestelyistä todettakoon, että lainsäätäjä velvoittaa kaupungin huolehtimaan turvallisuudesta. Liikennejärjestelyt tulevat siltä osin paranemaan, kun lukion mukana poistuu 300 oppilasta ja neljäkymmentä opettajaa. Samoin  SAKKY:n toinen aste poistuu asteittain. Alueella oleva ruskea rakennus puretaan ja tämä tuo lisää tilaa. Koulun suunnittelun myötä tämä tarkentuu.

Tiinan ponsiesityksessä vaaditaan myös valvonnan lisäämistä. Valvonta-asiakin perustuu lakiin ja asetuksiin. Suunnitelmissa on, miten lukujärjestyksillä koulun toimintaa ohjataan siten, että kaikki oppilaat ei ole samaan aikaan välitunnilla tai ruokailemassa. ProKoulussa kiinnitetään erityistä huomiota ns. harmaisiin vyöhykkeisiin, tuntien alkamisiin ja loppumisiin sekä välitunteihin. Tämä auttaa kiusaamisen ehkäisyssä. Oppilashuollon palveluissa kehitystä on jo nyt tapahtunut, Nikula jalkautunut/jalkautumassa kouluille ja alueella oleva ns. vihreä rakennus mahdollistaa moniammatillisen yhden luukun periaatteelta tapahtuvan nuorten tukipalveluiden kehittämisen.

Nämä kaikki edellä mainitut asiat ovat siis olleet esillä ja keskustelussakin sivistyslautakunnassa sekä kaupunginhallituksessa. Kaikissa näissä päätöselimissä on myös perussuomalaisten edustajat olleet paikalla, kun näitä tärkeitä seikkoja on tuotu tietoon virkamiesten puolelta. Itse otin nämä huomiot puheessani esiin. Eli mielestäni tämä ponsi =  kuin toivomus on poliittinen jossa halutaan, että noudatetaan lakia.  Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että ponsiesitys on paikallaan kun tehtävään päätökseen halutaan merkittävää ohjausta tiettyyn suuntaan, ei silloin kun edellytetään lain noudattamista. Eli itsestäänselvyyden vuoksi ponsi on mielestäni merkityksetön. Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtajan ponsiesityksen sisällössä on toki tärkeitä asioita huomioitu, mutta sen lain noudattamisen lisäksi nämä kohdathan siis on kirjattu jo päätökseen. Tämän vuoksi Tiinan tekemä ponsiesitys hieman ihmetyttää. Mikä sen tosiasiallinen tarkoitusperä on? Jatkoa ajatellen toivoisin, että perussuomalaisten valtuustoryhmä halutessaan aidosti vaikuttaa päätöksiin ponsiesityksellä, olisivat etukäteen yhteydessä edes valtuuston suurimman ryhmän puheenjohtajaan. Tämä voi helpottaa yhteisen näkemyksen löytymistä, ennen päätöksen tekoa salissa. Tällöin Tiina Grönlundin ei tarvitsisi haikailla myöskään valtuuston puheenjohtajan paikalla oloon, mahdollisen äänestyskäyttäytymisen vuoksi. Tämä Tiinan mainitsema seikka on suorastaan jo demokratian väheksymistä! Pyydän myös Tiina Grönlundilta selvennystä siihen, mitkä sanat ja teot kohdallani on ristiriidassa? Näistä asioista voidaan ja kannattaa puhua kasvotusten, jotta populistisille heitoille lehtien palstoilla ei olisi tarvetta!

Kirjoittaja on Varkauden kaupunginvaltuutettu ja
eduskuntavaaliehdokas 2015
Facebook -virta

Yhteystiedot

Timo Suhonen
timo.suhonen@efora.fi
040 356 6869