Sdp

Kuntavaaliehdokas 2017

Timo Suhonen

Olen Varkautelainen kunnanvaltuutettu ja Varkauden Sosialidemokraatit ry:n puheenjohtaja. Vaikutan myös työpaikkani asioihin luottamusmiehen ominaisuudessa. Asun tällä hetkellä Varkauden Lehtoniemessä vaimon ja kolmen lapsen kanssa. Lue lisää »

Demokraatti -lehti - Kokoomuksen linja

Kokoomus ajaa puoluekokousaloitteessaan työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistamista. Verovähennyksen poistaminen koskettaisi yli miljoonaa palkansaajaa. Vaikutukset tulisivat olemaan varmasti mittavat, kun puhutaan työntekijöiden edunvalvonnasta ja laajasta yhteiskuntasopimuksesta.

Ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeus ja yleissitovuus on juuri niitä keskeisiä asioita kun puhutaan yhteiskuntasopimuksesta. Jäsenmaksujen verovähennysoikeudesta on päätetty jo 1960 luvun lopulla. ”Sopijapuolet sitoutuvat myötävaikuttamaan siihen, että sekä työnantajajärjestöjen että työntekijäin ammatillisten järjestöjen jäsenmaksut saadaan tulon hankkimisesta johtuvina kustannuksina vähentää verotettavasta tulosta” Esimerkiksi Kauppakamarin jäsenmaksu on vähennyskelpoinen liikkeen- ja ammatinharjoittajille, kuten myös yrityksissä työnantajapuolen edustajien työmarkkinatoimintaan liittyvä ajankäyttö ja koulutus-, matka- ja kokouskulut kirjautuvat yrityksen vähennyskelpoisiin kuluihin. Näin siis jäsenmaksun verovähennysoikeuden avulla tasapuolistetaan työmarkkinatoimintaan osallistuvien osapuolten kustannusten kohtelua verotuksessa.

Suomalainen työmarkkinamalli perustuu kattavaan sopimustoimintaan. Korkea järjestäytymisaste on taas keskeinen asia sille, että vaikuttavuus on mahdollisimman laajaa. Työmarkkinajärjestöt sopivat alakohtaisilla työ- ja virkaehtosopimuksilla palkoista sekä työelämän pelisäännöistä sekä työnantajien että työntekijöiden oikeuksista ja velvollisuuksista. Näiden perusteiden vuoksi, on vaikea ymmärtää kokoomuksen periaatteellista tahtotilaa ajaa palkansaajien edunvalvontaa alas. Kokoomus siis haluaa yksiselitteisesti romuttaa vahvaa, kattavaan sopimustoimintaan ja korkeaan järjestäytymisasteeseen nojautuvaa työmarkkinamallia joka on luonut suomalaiseen yhteiskuntaan vakautta niin talouden nousu kuin laskusuhdanteissakin?

Vastuullista työmarkkinapolitiikkaa on tehty jo usean vuoden ajan. Palkkamalttia on käytetty perusteena kilpailukyvyn ja työllisyyden nostamiseksi.  Raamisopimus 2011 – 2013, sekä Työllisyys - ja kasvusopimus 2013 on vahvoja osoituksia siitä, että yhteisesti sopimalla laajalla rintamalla saadaan vaikeassa tilanteessa olevaa yhteiskuntaa kannateltua vaikeamman yli.
Kokoomuksen himo puuttua yhteiseen sopimiseen kumpuaa varmasti siitä, että EK on vahvasti ohjeistamassa heitä lähellä olevaa poliittista siipeä. Tavoite on siis heillä selkeästi se että työntekijöiden, palkansaajien edunvalvontaa tulisi heikentää entisestään.

Ammattiyhdistysliikkeen horjuttaminen myös työttömyyskassatoiminnan kautta on tullut selkeästi esille esimerkiksi YTK:n eli Yksityisen työttömyyskassan mainonnassa. Tutustuttaessa kassan tietoihin ja toiminnan tavoitteisiin herätti itsessäni mielenkiintoa seuraava missio: ” Meidän yhteiskunnallisena tavoitteenamme on tarjota eri alojen työntekijöille ansiosidonnaisen työttömyysturvan kustannustehokkain ja palveluiltaan paras hoitomalli, joka samalla tukee työelämän joustavuutta ja hyvää työllistymistä” Miten YTK voi tukea hyvää työllistymistä? Yksityinen työttömyyskassa ei ole neuvottelemassa eikä sopimassa mistään työehtoihin tai työntekijöiden oikeuksiin liittyvistä asioista. Kassa vain ja ainoastaan maksaa työttömälle työttömyyskorvausta. Tuntuu uskomattomalta, miten kassan intressi tai vaikutusmahdollisuus voisi toteutua työllistymisenä?  Miten Yksityisen työttömyyskassan hallitus, joka koostuu yritysjohtajista, kuuntelee esimerkiksi kokoomusta? Ovatko tavoitteet linjassa oikeistopuolueen tavoitteiden kanssa? Olen varma, että on.

Timo Suhonen
Puheenjohtaja
Varkauden Sosialidemokraatit ry
 
Facebook -virta

Mielipidekirjoitukset

25. Elokuuta 2012
Miljoonia maksetaan, satoja irtisanotaan. Tämän päivän globaalissa, kvartaalitaloudessa tehdään varsinkin isoissa yrityksissä, henkilöstölle mitä halutaan. Itella kävi viime vuonna kovat yt – neuvottelut, jotka koskettivat ...
Katso kaikki mielipidekirjoitukset »

Yhteystiedot

Timo Suhonen
timo.suhonen@efora.fi
040 356 6869