Sdp

Kuntavaaliehdokas 2017

Timo Suhonen

Olen Varkautelainen kunnanvaltuutettu ja Varkauden Sosialidemokraatit ry:n puheenjohtaja. Vaikutan myös työpaikkani asioihin luottamusmiehen ominaisuudessa. Asun tällä hetkellä Varkauden Lehtoniemessä vaimon ja kolmen lapsen kanssa. Lue lisää »

Warkauden lehti - Rohkeasti elinkeinotoimi yhteen. 5.9.2013

Varkauden taloudellinen tilanne ei ole kenellekään epäselvä. Syntynyt alijäämä ja tieto valtavasta alijäämän kasvusta on todellinen lähivuosina. Menojen kasvu, sekä tulojen pieneneminen on realiteetti, joka ohjaa käynnistyneen talouden sopeutustyöryhmän työskentelyä.

Kokonaiskuvan luonti kaupunkimme tilanteesta hallintokuntien osalta, viranhaltijoiden näkemyksien pohjalta on parhaillaan käynnissä. Työryhmä käy kaikkien kohdalla läpi keskeisiä asioita, jotka liittyvät kustannusrakenteeseen nyt ja sen kehitykseen tulevaisuudessa.

On erityisen haastavaa valmistautua siihen tosiasiaan, että miljoonaluokan säästöjä on synnyttävä, tavalla tai toisella. Aina kun säästömahdollisuuksia selvitellään, on selvää että säästön määrä ja vaikuttavuuden arviointi kuntalaisiin nähden ratkaisee sen, mitkä ehdotuksista etenevät toteutukseen. Valtuustossa vaihtoehdoista päätettäessä, ratkaisee tietysti valtuustoryhmien arvot ja näkemykset sen, mikä on lopputulos. Miten olemme valmiita kantamaan vastuun kaupungin ja sen asukkaiden tulevaisuudesta? Tuskin kukaan päättäjä on mielellään leikkaamassa palveluista. Perusturvasta, sivistys tai teknisentoimen toiminnoista ei palveluiden toimivuuden vuoksi ole helppo tehdä karsimista. Rakenteellisia muutoksia haetaan ja niitä varmasti tehdään. Pitkän aikavälin vaikutukset syntyvät juuri siitä, että rakenteita muutetaan ja toiminnan järkevä hyödyntäminen toteutuu. Esimerkiksi lomautukset, ei mielestäni kanna pitkälle, eikä pikavoittoja olla ymmärtääkseni hakemassa.

Henkilökohtaisesti toivon, että tässä tilanteessa jossa haetaan aitoja ratkaisuja mahdollisimman pienin vaurioin, uskallettaisiin tehdä rohkeasti ratkaisuja elinkeinoelämän kehitykseen liittyvissä toiminnoissa. Olen tästä aiheesta kommentoinut useasti, eikä ajatus ole muuttunut lainkaan siitä, että tähän on tultava muutos. " Navitas Kehitys Oy on Varkauden talousalueen elinkeinojen kehittämisen moottori " todetaan kehitysyhtiön kotisivuilla. " Yhtiön tehtävänä on palvella alueen elinkeinoelämää järjestämällä teollisuus- ja toimitiloja yritysten käyttöön" lukee puolestaan Keski-Savon Teollisuuskylän kotisivuilla. Nämä kaksi organisaatiota, on kaupungin tulevaisuuden kannalta luokiteltu merkittäviksi toimijoiksi. Niiden varaan on laskettu paljon ja veroeuroja satsattu miljoonia, että yhtiöt saisivat puitteet onnistuneelle työlle. Kun tarkastellaan esimerkiksi kehitysyhtiön onnistumisia, on edelleen aiheellista tehdä johtopäätöksiä. Viimeisimmässä valtuuston kokouksessa Kangaslammilla, kysyin Navitas Kehityksen toimitusjohtajan mielipidettä toimintojen yhdistämisestä. Vastaus ei ollut yllätys. Emme mielestäni voi kuitenkaan mennä sen taakse, etteikö osakeyhtiöt taipuisi samaksi yhtiöksi. Nyt ei ole varaa selittelyille. Selittelyjä, aiheellisia ja aiheettomia on kuultu ja nyt on aika ja perusteet toimia. Taloudellisen tilanteen pakottamana ja siihen vetoamalla, on mahdollisuus tehdä säästöjä ja tehostaa kaupunkimme elinkeinotoimintaa esimerkiksi siten, että nämä kaksi organisaatiota yhdistettäisiin. Olen aivan varma, että tämä ei heikentäisi kaupunkilaistemme perusturvaa eikä jokapäiväiseen elämään liittyviä palveluita, mutta se toisi merkittäviä säästöjä. Kehitysyhtiön syntyminen perustui aikanaan rakennemuutosalueen statukseen. Sitä statusta meillä ei nyt ole, joten toiminnan karsiminen jo loppuvien projektienkin osalta on luonnollista. Varkaudessa on vasta valittu kehitysjohtaja. Kehitysjohtajan ja esimerkiksi Teollisuuskylän vetäjän yhdistäessä voimansa, uskon että kaupunkimme saisi säästöjen lisäksi toiminnalleen uskottavuutta elinkeinotoiminnan tehostuessa.

Timo Suhonen
Kaupunginhallituksen 1.varapuheenjohtaja
Facebook -virta

Mielipidekirjoitukset

25. Elokuuta 2012
Miljoonia maksetaan, satoja irtisanotaan. Tämän päivän globaalissa, kvartaalitaloudessa tehdään varsinkin isoissa yrityksissä, henkilöstölle mitä halutaan. Itella kävi viime vuonna kovat yt – neuvottelut, jotka koskettivat ...
Katso kaikki mielipidekirjoitukset »

Yhteystiedot

Timo Suhonen
timo.suhonen@efora.fi
040 356 6869